T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı  : E-70620313-156.02-
Konu : 5359 Sayılı Karar

05.05.2022 / 74383553
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.04.2022 tarihli ve 74363789 sayılı yazıda; “Resmi Gazetede yayımlanan 29.03.2022 tarihli 5359/Karar Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak. Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ in, 6 maddesinde. Aynı Kararın eki (II) sayılı üslenin 22 nci sırasının “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitre Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabı olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri” şeklinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak hangi eşyanın bu kapsamda olduğunun ve bunun gümrük idaresince nasıl tespit edileceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve kayıtlarımıza 29/04 2022 tarihinde giren 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda,

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe giren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarım belirleyen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı üstenin 22 nci sırası, “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,” şeklinde değiştirildiği.

Bu çerçevede, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu ile yapılan ve birer örneği ilişikte gönderilen yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların olup olmadığının, açık devlet verisi olacak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu marka, model vb bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göle ”cihaz” olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu Belirtilmektedir.

Konu de ilgili olarak BİLGE sisteminde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan, anılan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yer alan diğer hususlarla ilgili olarak adı geçen Bakanlığın söz konusu yazısında belirtilen hususlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz değerlendirmeleri devam etmekte olup, sonuçlandığında ayrıca bilgi verilecektir.” denilmektedir.

Bilgi edinilmesi ile söz konusu yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.

 Hasan YASSIBAŞ
Bölge Müdürü a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Tüm Bağlantı ve Gümrük Müdürlükleri

Bilgi:
Tüm Şube Müdürlüklerine (BİİD Şube Müd. Yön. Hiz. Şube Müd.,
Ankara Personel Müd., Özel Büro Şube Müdürlüğü hariç.)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.