30.12.2019 Tarihli 30994 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı : 1947

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikTahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No 5
Sonraki İçerikÜrün Güvenliği ve Denetimi 2020/1