Search
Close this search box.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk K. No 1947

Kaydet
Kapat

30.12.2019 Tarihli 30994 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı : 1947

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top