6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Karar Sayısı: 1947

30.12.2019 Tarihli 30994 Sayılı Resmi Gazete
Karar Sayısı : 1947
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.
29.12.2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

image_pdfimage_print