30.12.2019 Tarihli 30994 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı : 1947

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.