6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Karar Sayısı 1592

02.10.2019 Tarihli 30906 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1592
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN GECİKME ZAMMI ORANININ, HER AY İÇİN AYRI AYRI UYGULANMAK ÜZERE % 2 OLARAK BELİRLENMESİ HAKKINDA
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Ekim 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

image_pdfimage_print