02.10.2019 Tarihli 30906 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1592

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine Tebliğ 2019/6
Sonraki İçerikYatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kararı 1593