9999 Kodlu Diğer Belge – Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

9999 Kodlu Diğer Belge – Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : 9999 Kodlu Diğer Belge – Bursa
Gümrük Müşavirleri Derneği

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 08.06.2020 tarihli ve 819 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle yazınız ekindeki tabloda yer alan belgeler için yeni doküman kodu tanımlanması talep edilmişti.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucu yazınız ekindeki belgelerden hâlihazırda Sistemde doküman kodu bulunan belgeler ekteki tabloya işlenmiştir.

Buna ek olarak;

– Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen ithalata ilişkin uygunluk belgeleri Tek Pencere Sistemi kapsamında verilmekte olup doküman kodları hâlihazırda Sistemde bulunmaktadır.

– Menşe belgesinin sonradan ibrazı halinde, ilgili mevzuat uyarınca uygun menşe belgesi kodu ile “S” seçilerek söz konusu belge beyan edilebilmektedir.

– İmalatçı/Tedarikçi Fatura Numarası ve Bilgisi beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilebilmektedir.

Geriye kalan belgeler ise Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilip söz konusu belgeler için yeni doküman kodu tanımlanmasının gerekli görülmesi halinde tanımlanan doküman kodları Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler Menüsü, EDI/XML Kodları başlığı altındaki İstenen Doküman Kodları Tablosuna eklenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ek: Halihazırda Tanımlı Doküman Kodları Tablosu

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print