A.TR Dolaşım Belgeleri Marka Olarak Türkiye İbaresi

Kaydet
Kapat

16.06.2023

İstanbul Ticaret Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden T.C. Ticaret Bakanlığı’na atfen alınan 06.06.2023 tarihli yazıda; 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/24 Sayılı Genelgesi‘nde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibarelerin yerine, “Türkiye” ibaresinin kullanılması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgesi ile Basitleştirilmiş Usulde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ön yüzünde yer alan ‘’TURKEY’’ ibareleri ve ilgili diğer belgelere ilişkin;

1)A.TR Dolaşım Belgelerinin 4 no’lu kutusunda “TURKEY” ibaresinin kullanımının devam etmesi ancak; “Avrupa Ekonomik Topluluğu” ibaresinin “Avrupa Topluluğu” şeklinde değiştirilmesi,

2) A.TR Dolaşım Belgelerinin (1) no.lu dipnotunda “Insert the member state or Turkey” ifadesinde yer alan “Turkey” ibaresinin “Türkiye” olarak düzeltilmesi,

gerektiği bildirilmiş olup, ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirlerinin halihazırda stoklarında yer alan (Basit Usul dahil) A.TR Dolaşım Belgelerinin zayi olmaması amacıyla, Belgeler üzerinde yapılacak mezkur değişiklikler için, 1 Ocak 2024 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüş olduğu, bu tarihten sonra Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracatlar da yalnızca yukarıda izah edilen değişikliklerin tatbik edildiği A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanılması gerekeceği açıklanmıştır.

Bu kapsamda stoklarınızda bulunan Basit Usul dahil A.TR Dolaşım Belgelerinin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kullanılmayacağı ve yapacağınız belge satın alımında ilgili durumu dikkate almanız hususu önemle duyurulur.

(KAYNAK: İTO)

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İstanbul Ticaret Odası İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top