Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

08/05/2020

DENİZ TİCARET ODASI

Sayı: 38591462 – 455.01.01 – 2020 – 1330
Konu : Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 07.05.2020 tarih ve 4182 sayılı yazısında;

03.04.2020 tarih ve 3486 sayılı yazılarında özetle, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Şehadetnamesi (Form-A)’nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağının bildirildiği,

Diğer taraftan, Odalardan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şehadetnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmış,

Birliklerince konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği, Bakanlıktan alınan elektronik posta ile ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlenmesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlemesinin uygun olacağının açıklandığı,

Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS’ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumunu kanıtlayan teşvik edici dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğunun değerlendirildiği,

Odamız üyesi ilgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabileceği, bununla birlikte, MEDOS uygulamasında yer alamayan ıslak mühür/ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine tatbik edilerek manuel belge onaylamasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif metinlerine konulmaması bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi  (1 sayfa)

Deniz Ticaret Odasının Orjinal Yazısı İçin Link’i Tıklayınız

TOBB Ait Orjinal Yazısı İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print