Search
Close this search box.

Demiryolu ile İthalat ve İhracat Talepleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 93858428-170.01.01
Konu : Aliağa-Biçerova’dan Demiryolu İle
İthalat ve İhracat Talepleri Hakkında

15.05.2020/54410390
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzden alınan 14.05.2020 tarihli 54384870 sayılı yazılarından özetle;

1- Demiryolu ithalat ve ihracat işlemlerinin, gümrük gözetim ve denetiminin sağlıklı işleyişi açısından gümrüklü sahalara (Müdürlüğünüz denetimi ve gözetimindeki Nemport Limanı demiryolu sahası, İzmir TCDD Limanı vagon sahası gibi vb.) yönlendirilmesi esas olduğu;

2- Covid-19 salgın döneminde alınan zorunlu tedbirlerden kaynaklı lojistik kısıtlar da göz önünde bulundurularak, bu dönemde ihracatın olumsuz etkilenmemesini teminen,

– Yalnızca demiryolu ile taşınacak ihracat yükleri için,

Mevcut Covid-19 salgın dönemi boyunca ve salgın tedbirlerinden dolayı zorlayıcı hale düştüğü tespit olunan sevkiyatlarla sınırlı olacak şekilde bu tür ihracat sevkiyatlarının Biçerova istasyonundan yapılması yönündeki taleplerinin değerlendirilmesinin mümkün olduğu,

Diğer taraftan, Biçerova istasyonunun geçici depolama yeri/sahası olmaması, gümrük idaresine mesafesi, fiziki şartları (sahanın tel örgü, kamera sistemi gibi temel gümrük gözetim şartlarını taşımaması ile kantar ve X-ray cihazlarının bulunmaması) nedeniyle, söz konusu sahadan ithalat taleplerinin karşılanması hususu ise bu aşamada uygun görülmediği belirtilmektedir.

Söz konusu ithalat talepleri ile salgın dönemi sonrası gerçekleşebilecek ihracat taleplerinin, Biçerova istasyonunda gerekli gümrük gözetimi şartlarının sağlanarak mezkur sahanın Bakanlığımızca geçici depolama yeri/sahası statüsü ile yetkilendirilmesi halinde karşılanabileceği hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır.

Ali YİĞİT
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne
Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top