Search
Close this search box.

Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-161.99
Konu : Ambar Çıkış İşlemleri

25.06.2020/55295586
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 01.06.2020 tarihli ve 54632329 sayılı yazımız.
b) 15.06.2020 tarihli ve 54632329 sayılı yazınız.
c) 23.06.2020 tarihli ve 55012859 sayılı yazınız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Konu ile ilgili olarak, eşyanın teslimi işlemleri için YKTS’de yapılacak işlemlere ilişkin sık sorulan sorular ve uygulama videosu Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmak suretiyle gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda; BİLGE Sistemi’nde ambar çıkış işlemlerinde eşyanın teslim edilen kişinin yetkili olup olmadığına ilişkin yapılan düzenlemeler 01.07.2020 tarihinde devreye alınacak olup bu tarihten sonra da mevcut vekaletler ile belirtilen tarihten sonra düzenlenmiş olan vekaletler uyarınca YKTS’ye gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı ve diğer kişi kaydı yapılması teknik olarak mümkündür.

Bu itibarla; işlemlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihte ithalat işlemi olan firmaların kayıtlarına öncelik verilerek kayıtların tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Dernegine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top