Search
Close this search box.

Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-161.99
Konu: Ambar Çıkış İşlemleri

01.06.2020/54632329
DAĞITIM YERLERİN

Bilindiği üzere; 1 Nisan 2020 tarihli, 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mezkur Yönetmeliğinin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından teslim almak için vekalet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarılmasına izin verilir.”

Bu kapsamda;

• BİLGE Sisteminde 57 kullanıcı kodu profilinde yetkilendirilen gümrük müşaviri yardımcılarının kendilerine ait BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi ile YKTS Programında Vekalet Giriş menüsünden vekalet giriş işlemi yapması uygulamasına son verilecektir.

• Firmayı temsile yetkili firma temsilcisi veya gümrük müşaviri tarafından eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenen kişi/kişilerin YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanında “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” seklinde kaydının yapılması gerekmektedir.

• BİLGE Sisteminde ambar çıkış işlemlerinde eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken en bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirilmiş olup, ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. Kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı Sistem tarafından kontrol edilerek söz konusu T.C. Kimlik Numarasının YKTS’de kayıtlı olmaması halinde işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Söz konusu düzenleme 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olup, işlemlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihe kadar gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı teslim alacak kişi bilgilerinin YKTS kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top