T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-40216608-131.99-
Konu : Antrepo Açılışı İstenen Belgeler – EK 80

30.06.2022 / 76078966
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 29.04.2022 tarihli ve 2022-2256 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu, antrepo açılışlarında aranan kroki veya planın kimlerce onaylanacağı hususu devam eden mevzuat çalışmalarında yeniden değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.