Search
Close this search box.

Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-622.03
Konu : Antrepoda Devredilen Eşyanın
Kıymeti

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : a) 24/9/2018 tarihli, 37436832 sayılı yazımız.
b) 21/10/2020 tarihli, 2020/3738-BU sayılı yazınız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgi (a) yazımızda belirtildiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesi, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…” hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, mezkur Kanunun 65/1-a maddesi gereğince, gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top