T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-708.99-00082413459
Konu : Antrepoda Kağıtsız Beyanname

31.01.2023 / 82413459
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 03.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3’üncü maddesi uyarınca 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannameleri kağıt ortamında düzenlenmeyecek olup beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 2023/1 Sayılı Genelgesi ile de e-Antrepo Beyannamesine ilişkin satış tutarı belirlenmiş olup, https://destek.ticaret.gov.tr/duyurular/e-antrepo-beyannameleri-hakkinda internet adresinde konuya ilişkin duyuru yer almaktadır.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname uygulaması kapsamında antrepo beyannamelerinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesine yönelik düzenleme çerçevesinde antrepo beyannamesinde taranmamış belge bulunması halinde söz konusu belgenin taranıp sisteme yüklemesi yapılıncaya kadar antrepo beyannamesi “teslim alınmış” statüde kalacaktır.

Diğer taraftan, antrepoda kağıtsız beyanname uygulaması kapsamında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi (YGMS) “İşlemler” menüsü altında yer alan “Döküm” başlığı tıklanmak suretiyle gümrük beyannamesi tescil numarası veya antrepo kodu girilerek beyanname bilgilerinin görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen Yönetmelik değişikliği uyarınca kağıt ortamında antrepo beyannamesi ibraz edilmeyeceğinden YGMS’den ulaşılan bilgilerin incelenerek ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikAntrepo İtfaiye Raporları Belediye Tarafından Düzenlemesi Hk
Sonraki İçerikAlkol ve İçkilerin Ticaretine İlişkin Yönetmelik 02.02.2023