Search
Close this search box.

Antrepodan Transiti Yasak Eşya – Bebek Maması

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-131.99
Konu: Antrepodan Transiti Yasak Eşya – Bebek Maması

21.05.2020 / 54489761
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 22.08.2016 tarihli ve 40216608-131.99/00018215575 sayılı yazımız.
b) 25.07.2017 tarihli ve 40216608-131.99/00026775507 sayılı yazımız.
c) 07.11.2019 tarihli ve 40216608-131.99/00049218677 sayılı yazımız.

Bakanlık Makamının 18.08.2016/18150142, 25.07.2017/26701682 ve 06.11.2019/49159354 tarihli/sayılı Olur’ları ile;

Antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, konserve balık ve bebek maması cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi,

Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi,

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması,

Diğer taraftan, uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide birer kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık, çay ve bebek maması cinsi eşyanın, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi

Uygun bulunmuştu.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Bakanlık Makamının 20.05.2020 tarihli, 54374818 sayılı Olur’ları ile bebek maması cinsi eşyanın, bir ulusal veya uluslararası yardım kuruluşu tarafından antrepo rejimine tabi tutulmuş olması halinde bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top