Av ve Yaban Hayvanlarının Üretimi ve Ticareti 08.11.2022

Kaydet
Kapat

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “25’ten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası için tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top