Search
Close this search box.

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar Genelge 2019/22

Kaydet
Please login

17.10.2019 Tarihli 30921 Sayılı Resmi Gazete

GENELGE
2019/22

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar (2019-22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi)

Konu: Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü

Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar Türkiye’nin köklü değişimine büyük katkı sağlamış, bölgesinde ve uluslararası alanda güçlü bir aktör olmasının yolunu açmıştır. Bu süreçte toplumsal hayatın hemen her alanını kapsayan Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlama çalışmaları, yaşam standartlarının yükseltilmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları da görev ve sorumluluk alanlarına giren konulardaki çalışmaları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde, kalkınma planı ve diğer programlarla uyumlu olacak şekilde. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde yapılacak bir program dahilinde yürütecektir. Bu doğrultuda; Avrupa Birliği müktesebatına uyum amacıyla hazırlanacak mevzuat taslaklarında uyulacak esaslar ile Avrupa Birliği mevzuatına yapılacak atıflara ilişkin usul, Avrupa Birliği Başkanlığının resmi internet adresinde yayımlanacak rehber dikkate alınarak hazırlanacak ve mevzuat taslakları usulüne uygun olarak görüş alınmak üzere Avrupa Birliği Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği kurumları ve yetkilileri ile yapacakları yazışma, görüşme, istişare ve üst düzey toplantılar hakkında Avrupa Birliği Başkanlığına vakitlice bilgi verecektir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının ve üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst yöneticilerinden oluşan “Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu” (ABEK) kurulmuştur.

ABEK, Avrupa Birliği müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kurum ve kuruluşlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını yönlendirme, izleme ve değerlendirme, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini inceleme ve değerlendirme görevlerini ifa edecektir.

Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi halinde, başta müzakere fasılları olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin farklı veçhelerine ilişkin çalışma grupları da oluşturulabilecektir.
2000/3 ve 2014/16 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

16 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top