AB Mevzuat     

T.C. Ticaret Bakanlığı Bakü Ticaret Müşavirliği Tarafından Yapılan Duyuruya İstinaden “Azerbaycan’a Benzin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergileri Geçici Olarak Sıfırlanmıştır”

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29.01.2022 tarih ve 34 No’lu Kararı ile “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 2710 12 4130 ve 2710 12 5101 tali alt pozisyonlardaki oktanı 95 veya daha çok, aynı zamanda oktanı 95’ten az olan benzinin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi geçici olarak sıfırlanmıştır.

Diğer taraftan, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29/01/2022 tarih ve 83 sayılı Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyetine Getirilen Aksiz Vergisi Uygulanan Malların Aksiz Oranlarının Onaylanması Hakkında” Kararına yapılan değişikliğe göre, 2710 12 4130 ve 2710 12 5101 tali alt pozisyonlardaki ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi geçici olarak bir ton için 200 Manat’tan 1 manata indirilmiştir. Söz konusu Kararlar 1 Şubat 2022 tarihinden 1 Haziran 2022 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

Kaynak : Bakü Ticaret Müşavirliği

01.02.2022 / 16:00:27


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.