10.04.2019 Tarihli 30741 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 865

Ekli “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 17/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Adalet Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2019/9 – Geçici İthalat Rejimi ve İhracat Eşyası
Sonraki İçerikBilgi Edinme Hakkı Kanununu Hakkında Yönetmelik K. No 864