İçindekiler

     AB Mevzuat     

Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti

Birleşik Krallık’ın AB’den Ayrılmasıyla Birlikte Teknik Düzenlemeler Alanında “CE” İşareti Yerine Kendi İşareti Olan (Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme İşareti -UKCA) İşaretini İkame Etme Kararı Almıştır. Birleşik Krallık Karara İstinaden UKCA İşaretinin Kullanımına Dair Kılavuz Ekte Sunulmuştur.

UKCA (Department For Business Energy & Industrial Strayegy)


Daha Önceden Yayınladığımız (Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme İşareti UKCA) İşaretine Yönelik Detaylı Bilgiler Aşağıda Sunulmuştur.

28.09.2021 Tarihli “Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Uygunluk Değerlendirme İşareti”

10.10.2021 Tarihli “Birleşik Krallık Teknik Mevzuat Düzenlemeleri”

Birleşik Krallık Sektörel Teknik Mevzuat Düzenlemelerine İlişkin Bilgi Sunumu”


Tıbbi Cihazlara ilişkin Birleşik Krallık Kuralları

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents/made

Piyasaya Arza ilişkin Kurallar

https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-from-1-january-2021

Klasik Yaklaşım Mevzuat Grubu Kapsamındaki Ürün Gruplarında BK Tarafından Uygulanacak Uygunluk Prosedürleri

https://www.gov.uk/guidance/vehicle-type-approval-if-theres-no-brexit-deal

https://www.vehicle-certification-agency.gov.uk/transitionperiod/

https://www.vehicle-certification-agency.gov.uk/wp-content/uploads/2020/09/GB-TypeApproval-Scheme.pdf

BK REACH’e Uyum

https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-chemicalregulations?utm_source=613460fe-fbec-4ce9-992cca7bdb6abacc&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate

https://www.hse.gov.uk/brexit/chemicals-brexit-guidance.htm

https://www.hse.gov.uk/brexit/reach-guidance.htm

Geçiş dönemi sonrası biyosidaller kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

https://www.hse.gov.uk/brexit/biocides.htm

Geçiş dönemi sonrası CLP tüzüğü kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

https://www.hse.gov.uk/brexit/clp.htm

Geçiş dönemi sonrası PIC tüzüğü kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir:

https://www.hse.gov.uk/brexit/pic.htm

Geçiş dönemi sonrası Pestisitler ve Bitki Koruma Ürünleri-PPP Tüzüğü kapsamında geçerli olacak kurallara ilişkin daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir

https://www.hse.gov.uk/brexit/regulating-pesticides.htm

UKCA İşaretine Geçiş Tedbirleri

BK yetkili otoriteleri tarafından ilk olarak, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi amacıyla CE işaretinin, belirli ürünler için 1 Ocak 2022’ye kadar BK’da kabul edilmeye devam edileceği duyurulmuştur. 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılan son duyuru ile, pandeminin ekonomik operatörler üzerindeki olumsuz etkileri gözetilerek CE işaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK’da kabul edilmeye devam edileceği açıklanmıştır. Bununla birlikte, BK, üreticilerin mümkün olan en kısa sürede ve en geç 1 Ocak 2023’e kadar UKCA işaretinin kullanmaya hazır olmasını tavsiye etmektedir.

CE İşaretinin Kullanılması

1 Ocak 2021’den itibaren, BK için geçerli olacak uygunluk değerlendirme işareti olan UKCA (UK Conformity Assessed) işareti kullanılmaya başlanılacaktır. Söz konusu işaret halihazırda CE işaretine tabi olan çoğu ürün için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi amacıyla CE işareti, belirli ürünler için 1 Ocak 2023’e kadar BK’da kabul edilecektir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin geçerli olması halinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar CE işareti kullanılabilecektir.

 • CE işareti üretici beyanına dayanarak ürüne iliştiriliyorsa,
 • Zorunlu üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, AB tarafından tanınan (ülkemizde yerleşik onaylanmış kuruluşlar dahil) bir onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş ise (AB’nin ilgili bir karşılıklı tanıma anlaşmasına sahip olduğu bir ülkedeki bir kuruluş dahil),
 • Daha önce BK’da yerleşik bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi, AB tarafından tanınan bir onaylanmış kuruluşa aktarılmış ise.

Bununla birlikte, BK tarafınca, üreticilerin mümkün olan en kısa sürede ve en geç 1 Ocak 2023’e kadar UKCA işaretinin kullanmaya hazır olması tavsiye edilmektedir.

** AB kurallarının 1 Ocak 2023 tarihinden önce değişmesi halinde ve BK’daki gerekliliklerden farklı olan yeni AB kurallarına göre ürünler CE işaretini taşırsa söz konusu ürünler BK pazarına arz edilemeyecektir.

Yukarıda yer alan kurallara tabi olan ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatı ve AB mevzuatına karşılık gelen BK mevzuatı listesine aşağıdaki bağlantı adresinden erişim sağlanabilmektedir

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Diğer taraftan, aşağıda belirtilen ürün/ürün grupları için farklı kurallar mevcut bulunmakta olup, daha fazla bilgi almak için ilgili ürünlere tıklayınız

Kimyasallar

https://www.hse.gov.uk/brexit/chemicals-brexit-guidance.htm

İlaçlar

https://www.gov.uk/government/collections/new-guidance-and-information-for-industry-from-the-mhra

Motorlu Taşıtlar

https://www.gov.uk/guidance/vehicle-type-approval-if-theres-no-brexit-deal

Havacılık

https://info.caa.co.uk/uk-eu-transition/

Ulusal kurallar kapsamındaki ürünlerin detaylı bilgisi için

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industryguidance

Tıbbi cihazlar, demiryolu sistemleri karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri, yapı malzemeleri, sivil patlayıcılar, eko tasarım ve enerji etiketi gerektiren ürün bilgisi için

https://www.gov.uk/guidance/rail-transport-domestic-and-cross-border-operations#interoperability-constituents

UKCA İşaretine Tabi Ürünler

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren (1 Ocak 2023 tarihinden önce), UKCA işareti, aşağıda belirtilen hususların tümünün geçerli olması halinde kullanılacaktır

 • Ürün BK pazarına arz edilecekse,
 • Ürün UKCA işaretini gerektiren mevzuat kapsamında ise,
 • Ürün zorunlu üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesini gerektiriyorsa,
 • Ürünün uygunluk değerlendirmesi bir BK uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yürütülmüş ve uygunluk değerlendirme dosyası 1 Ocak 2021’den önce BK’da yerleşik bir onaylanmış kuruluştan, AB’de yerleşik bir onaylanmış kuruluşa aktarılmamış ise.

UKCA İşaretinin Kullanımı

 • 31 Aralık 2023’e kadar, çoğu ürün için (özel kurallara tabi olanlar dışında), UKCA işareti, ürüne iliştirilmiş bir etikete veya beraberindeki bir belgeye iliştirilebilir.
 • Ekonomik operatörlerin (üretici, ithalatçı veya distribütör) UKCA işaretinin yerinde kalmasını sağlamak için makul adımlar atması beklenmektedir.
 • CE işaretinin 1 Ocak 2023’ten önce kullanıldığı durumlar dışında, UKCA işareti gerektiren ürünler bu işaret olmadan satışa sunulamayacaktır.
** Yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar, demiryolu sistemleri karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri ve taşınabilir basınçlı ekipmanlar, UKCA işareti kapsamında olup yukarıda belirtilen geçiş önlemlerine tabi değildir.

BK Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK yetkili otoritelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri AB’de tanınmayacaktır. Bu doğrultuda, BK’da 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak yeni yasal çerçeve kapsamında, çoğu BK uygunluk değerlendirme kuruluşunun statüleri, yeni çerçeve kapsamında otomatik olarak dönüştürülecektir. BK açısından, yeni bir BK veri tabanı, AB’nin NANDO veri tabanının yerini alacaktır. BK Akreditasyon Servisi (UKAS) ulusal akreditasyon kuruluşu olarak çalışmaya devam edecektir. Konuya yönelik daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir

https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-bodies-change-of-status-from-1-january-2021?utm_source=0fba3e03-402e-40a9-864d103b7fbf216d&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=immediate

Mevcut Stoklar

Tamamen üretilmiş ve uygunluğu işaretlenmiş mevcut stoklar, 1 Ocak 2021’den sonra mevcut işaretler ve onaylanmış kuruluş numaraları ile BK pazarına arz edilebilir. Örneğin, BK uygunluk belgesi kapsamına giren ve normalde 1 Ocak 2021’den sonra UKCA işareti taşıması gereken bir ürün, 31 Aralık 2020’den önce tamamen üretilmiş ve piyasaya arz edilmeye hazır haldeyse, BK pazarında CE işareti ile satışa sunulabilecektir.

CE ve UKCA İşaretinin Birlikte Kullanılması

BK pazarına arz edilecek ürünler açısından, bir ürün, hem BK hem de AB mevzuatı gereklerini karşıladığı sürece, hem CE hem de UKCA işaretlerini taşıyabilir. 1 Ocak 2021’den itibaren, UKCA işaretli ürünlerin uygunluğunu göstermek için kullanılabilecek temel gerekler ve standartlar şu anki ile aynı olacaktır. Bu, bir ürün hâlihazırda CE işaretlemesi için gerekli teknik şartlara göre hazırlanmışsa, 1 Ocak 2021’den itibaren UKCA işareti için mevcut olacak aynı teknik şartları karşılayacağı anlamına gelmektedir. Ancak, ürünleri test eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarının farklı olması gerekebilecektir.

BK Uygunluk Beyanı

BK Uygunluk Beyanı, yasal olarak UKCA işareti taşıyan çoğu ürün için hazırlanması gereken bir belge olup talep üzerine piyasa gözetim otoritelerine sunulmaya hazır olmalıdır. Belgede, üretici veya yetkili temsilci;

 • ürünün, ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.
 • ürün ve uygunluk değerlendirme kuruluşu (ilgili olduğu durumlarda) hakkındaki bilgilerle birlikte üreticinin adı ve adresine yer verir. BK Uygunluk Beyanında yer alması gereken bilgiler AB Uygunluk Beyanındaki bilgilerle büyük ölçüde örtüşmektedir. Mevzuatlara göre bazı değişiklikler olmakla birlikte, genelde BK Uygunluk Beyanı aşağıda belirtilen bilgileri de içermelidir.
 • Üreticinin adı ve tam iş adresi veya yetkili temsilcisinin adresi,
 • Ürünün seri numarası, modeli veya tip tanımı,
 • Üretici tarafından, ürünün uygunluğuna ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten bir açıklama,
 • Uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun detayları (varsa),
 • Ürünün gereklerini karşıladığı ilgili BK mevzuatı,
 • Üretici adı ve imzası,
 • Beyannamenin düzenlendiği tarih,
 • Ek bilgiler (varsa),

1 Ocak 2021’de BK standartları özünde aynı kalacak olup AB’de kullanılan standartlarla aynı referansa sahip olacaktır. Ancak, İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından benimsenen standartlar olduğunun belirtilmesi için “BS” ön ekini kullanılacaktır. UKCA işaretinin kullanımına yönelik daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir.

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021

BK’da Yerleşik Yetkili Temsilci ve Sorumlu Kişi Atanması

AB’de yerleşik yetkili temsilciler ve sorumlu kişiler, 1 Ocak 2021’den itibaren BK’da tanınmayacaktır. İlgili mevzuatta yetkili bir temsilci veya sorumlu kişi atanması gerekiyorsa, BK pazarına arz edilen ürünler için BK’da yerleşik olmaları gerekecektir. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra BK pazarına arz edilecek sanayi ürünlerine yönelik teknik düzenlemelere aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir.

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-greatbritain-from-1-january-2021

1 Ocak 2021’den İtibaren Sanayi Ürünlerinin AB Pazarına Arz Edilmesi

AB’ye ihraç edilen ürünlerin,

 • Düzenlemelere uygunluğunu üretici kendi beyan ederse (üretici beyanı),
 • Herhangi bir zorunlu üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, AB tarafından tanınan bir onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş ise,
 • Daha önce bir BK kuruluşu tarafından hazırlanan uygunluk belgesi, AB tarafından tanınan bir onaylanmış kuruluşa aktarılmış ise,
 • Avrupa standartlarına veya uluslararası standartlara göre test etmek için gönüllü olarak bir test kuruluşu kullanılırsa üreticinin uygunluk değerlendirmesini değiştirmesine gerek olmayacaktır.

1 Ocak 2021’den itibaren, herhangi bir zorunlu uygunluk değerlendirmesi, AB tarafından tanınan bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olup bu, hem AB’de yerleşik kuruluşlar hem de AB’nin karşılıklı tanıma anlaşması imzaladığı ülkelerdeki onaylanmış kuruluşlar ile gerçekleştirilebilecektir.

AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlara aşağıda yer alan NANDO web sayfasından ulaşılabilmektedir.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main

** BK uygunluk değerlendirme kuruluşları, AB ile BK arasındaki müzakerelerde aksine bir mutabakata varılmadığı sürece, AB pazarına arz edilen ürünler için artık zorunlu uygunluk değerlendirmesi gerçekleştiremeyecek ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle NANDO’dan da çıkarılacaktır.

Uygunluk Belgeleri

Mevcut uygunluk belgesinin, bir AB onaylanmış kuruluşuna aktarılması halinde, ürünlerdeki 4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarasının güncellenmesi gerekecektir. Bununla birlikte, hâlihazırda piyasaya arz edilmiş veya dosya aktarımı gerçekleşmeden önce üretilmiş ürünler için bu güncellemenin yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Önümüzdeki dönemde, gerek BK gerekse de AB pazarı için ayrı uygunluk belgelerine ihtiyaç duyulacağı için operatörlerin gerekli hazırlıkları şimdiden yapması tavsiye edilmektedir.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-newpartnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

** Bu Çalışma AB Mevzuat Uzmanları Tarafından Birleşik Krallık (BK)’ın Avrupa Birliği (AB)’den Ayrılışının Akabinde Başlayan Geçiş Döneminin Sona Ereceği Tarih Olan 01. Ocak 2021 İtibariyle Sektörünüzün Birleşik Krallık (BK) İle Avrupa Birliği (AB) Arasında Teknik Düzenlemeler Alanındaki Değişikliklerden Nasıl Etkileneceğine Dair Bilgilendirme Amaçlı Hazırlanmıştır.
** Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) Arasındaki Müzakerelere de Bağlı Olarak Değişiklikler Gerçekleşebileceğini, Çalışmada Belirtilen Bağlantı Adreslerinde Birleşik Krallık (BK) Tarafından Kamuoyu İle Paylaşılan Bilgilerin Sıklıkla Güncellendiğini, Birleşik Krallık (BK)’da Henüz İlgili Tüm Mevzuatların Yürürlüğe Girmediğini ve Bu Alandaki Ticari İşlemleriniz Açısından Yürürlükteki Mevzuat, En Güncel Duyurular ve Birleşik Krallık (BK)’nın Resmi Bildirimlerinin Esas Teşkil Edeceğini Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir.

     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.