Search
Close this search box.

Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Coronavirüs Salgını

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 10724253-325.11.02.01-E. 477303
Konu: Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Corona Virüs Salgını

07.02.2020 / 0477303
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Eyaleti Wuhan şehrinde, son günlerde Coronavirüs salgını görülmekte ve salgının Çin Halk Cumhuriyeti`nin diğer bölgelerine de yayılmaya başladığı, virüsün hızlı bir şekilde insandan insana bulaştığı ve kısa sürede ölümcül sonuçları olduğu, halihazırda tedavisinin olmadığı, Dünya Sağlık Örgütü resmi internet sayfasında ve basın yayın organlarında yer almaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti`nin, gerek Wuhan şehrinden gerekse diğer şehirlerinden ülkemize veteriner kontrollerine tabi canlı hayvan hayvansal ürün ile hayvansal yan ürün ithalatı yapılmaktadır. Söz konusu virüsün canlıdan canlıya geçtiği ifade edilmekte, ancak veteriner kontrollerine tabi canlı hayvan, hayvansal ürün, hayvansal yan ürün, yolcu beraberi getirilen canlı hayvan ile hayvansal ürünler veya sevkiyat eşliğinde gelen taşıma kapları, ambalaj ürünleri, belge ve dokümanlar ile taşınıp taşınmadığı ve tespitine yönelik analiz yapılıp yapılamadığı hususlarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden görüş alınmıştır.

Sağlık Bakanlığından alınan görüşte; Coronovirüs (2019 n-Cov) kaynağının hayvanlar olduğu, hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği konusunda net bir bilgi bulunmadığı, virüs kaynağının kesin olarak bilinememesi nedeniyle; Çin Halk Cumhuriyeti`nden gelecek olan her türlü, canlı/cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici bir süre ile durdurulması gerektiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile, 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden, canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerin ülkeye girişine ve transit geçişine tamamen veya kısmen sınırlama ve yasak getirilip, yasak kapsamının hastalığın seyrine göre daraltılabilme veya genişletebilme imkanı vermekte ve ülkeye girişini kısıtlayıcı ve yasaklayıcı her türlü idari tedbiri alma ve uygulama yetkisi vermektedir.

Konunun önemine ve ivediliğine istinaden; Çin Halk Cumhuriyeti`nden yolcu beraberinde gelecek olan her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri veya İthalata yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ivedilikle bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN
Bakana.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gıda ve Kontrol Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top