Search
Close this search box.

COVID 19 Kısıtlama ve Tedbirleri – Mesai Saatleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

01 Aralık 2020

Sayı : E-81766081-010.07.02-115
Konu : COVID 19 Kısıtlama ve Tedbirler-1
Mesai Saatleri

BAKANLIK MAKAMINA

Koronavirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından alınan 30/11/2020 tarih ve 46676 sayılı yazıda; “COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; 02.12.2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin” Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, COVID-19 salgınıyla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla yeni bir karar alınıncaya kadar 02/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

– Merkez Teşkilatı Birimleri,

– Rekabet Kurumu,

– Helal Akreditasyon Kurumu,

– Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’de,

çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arası olarak uygulanması, anılan çalışma saatleri içerisinde kesintisiz bir biçimde kamu hizmeti tesis edebilmek adına yemek ve ihtiyaç molalarının dönüşümlü ve kısa tutulması,

– Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bunların bağlı birimleri ile Serbest Bölge Müdürlüklerinde hizmetin aksamaması amacıyla çalışma saatlerinin, halihazırda uygulandığı şekli ile devam ettirilmesi,

– Ticaret İl Müdürlükleri için söz konusu sürecin Valilikler ile yürütülmesi, hususlarını uygun görüşle arz ederim.

Yahya BABA
Personel Genel Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.
. .2020
Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakan Yardımcısı

OLUR
. . 2020
Ruhsar PEKCAN
Bakan

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top