T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-179
Konu : D-8 TTA / Bangladeş’in Resmi Gazete İlanı, İmza Örnekleri ve Gümrük Tarifeleri Hk

13.09.2022 / 78140075
DAĞITIM YERLERİNE

Dışişleri Bakanlığından alınan 16.08.2022 tarihli ve 34803335 sayılı yazıda, Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatı Sekretaryasından alınan örneği ekli Nota’da, Bangladeş’in D-8 kapsamında Tercihli Ticaret Anlaşması uygulanmasına ilişkin Resmi Gazete ilanı, bu çerçevede menşe ispat belgelerinde bulunabilecek imza ve mühür örnekleri ile ilgili gümrük tarifelerinin paylaşıldığı ifade edilmiş olup, söz konusu mühür örnekleri Bakanlığımız Portalında “Dolaşım ve Menşe Belgeleri Mühür Örnekleri Sistemi”ne eklenmiştir.

Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı T.

Ek : 1 adet yazı ve ekleri (EBYS’dedir)

Dağıtım:
Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Önceki İçerikAlmanya Menşe Şahadetnamesi Online Doğrulama Adresi
Sonraki İçerikİthalat Denetimleri (Tıbbı Cihazlar) Hakkında Yazı