Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı: 70422525-451.01
Konu: Dahilde İşleme Rejimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2020/10 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Tebliğ değişikliği ile Tebliğde sadece azami döviz kullanım oranı belirlenerek sektörel bazda döviz kullanım oranlarının azami oranı aşmamak kaydıyla Bakanlığımızca tespit edilmesi sağlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca sektör bazında belirlenen azami döviz kullanım oranlarının yer aldığı tablo ekte gönderilmekte olup, Tebliğ değişikliği tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu oranlar dikkate alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
Sektör Bazında Azami Döviz Kullanım Oranları

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA DÖVİZ KULLANIM ORANLARI TABLOSU

Sektör Adı

Azami Döviz Kullanım Oranı

Sanayi Ürünleri

Tekstil ürünlerinin imalatı

%65

Giyim eşyalarının imalatı

%70

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

%60

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

%70

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

%70

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar hariç)

%80

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar)

%70

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

%50

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

%80

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

%65

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

%80

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç)

%65

Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı

%60

Ana metal sanayii

%80

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

%75

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

%80

Elektrikli teçhizat imalatı

%80

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı

%80

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

%65

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

%65

Mobilya imalatı

%60

Diğer sanayi ürünleri imalatı

%70

Tarım Ürünleri*

Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı

%65

Su ürünleri imalatı

%60

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

%75

Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile şekerli mamuller imalatı

%65

Dondurma imalatı

%60

İçecek İmalatı

%60

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

%60

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

%40

Tütün ürünleri imalatı

%60

Diğer tarım ürünleri imalatı

%80

* İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren belgelerde azami döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top