Search
Close this search box.

Gümrük Kanunun 211 Madde Değişikliği Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

Gümrük Kanunun 211. Madde Değişikliği Hakkında

28.07.2021 Tarihli 31551 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 13. Maddesi;  27.10.1999 Tarihli ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafına “kasten yaptığı bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresi eklenmiştir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 211 inci Maddesi; “Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez.” şeklinde güncellenmiştir.   

Bu değişikliklere göre;

4458 sayılı Gümrük Kanunun ”Vergilerin Geri Verilmesi” başlıklı 211/1 maddesinin ikinci paragrafı ‘‘…ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez’’ şeklinde değiştirilerek “gözetim” gibi ticaret politikası önlemlerine karşı yükümlü tarafından yurt dışı gider beyan edilerek artırılan gümrük vergilerinin geri alınmasının önlenmesi hedeflenmektedir.

Resmi Gazetede Yayımlanan Değişikliği Görmek İçin Link’e Tıklayınız


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top