Search
Close this search box.

Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.02-
Konu : Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA

27.05.2022 / 74957011
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Bursa Gümrük Müşavirleri Demeği’nin 06.04.2022 tarihli ve 586 sayılı yazısı.
b) 06.05.2022 tarihli ve 74378717 sayılı yazımız.
e) Rehberlik ve Teftiş Başkanhğı’nın 10.05.2022 tarihli ve 74530875 sayılı yazısı.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda, ülkemiz ile Malezya arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına ilişkin Bakanlığımız değerlendirmeleri iletilmiştir.

Konuya dair iletilen ilave sorular da göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşılmasına mahal vermemek amacıyla Bakanlığımız görüşlerine aşağıda yer verilmektedir.

Ülkemiz ile Malezya arasındaki STA’nın doğrudan nakliyat kuralına ilişkin hükmü ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Tercihli Menşe Kuralları Rehberinde doğrudan nakliyat kuralına ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, eşyanın STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya’dan ihraç edildiğinin teşvik edilmesini teminen;

– bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non Manipulation Certifıcate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise;

– anılan eşyanın Malezya’dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın veya

– Gümrük İdaremizi eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin
talepte bulunan Gümrük İdaremize ibraz edilmesi önem taşımaktadır.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür

Gereği:
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
-KEP ile gönderilecektir.

Bilgi:
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Gümrükler Genel Müdürlüğüne Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
-EBYS üzerinden gönderilecektir.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.


Bir Önceki “Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA” Yazısı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top