Search
Close this search box.

Dolaşım Belgeleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.01
Konu : Dolaşım Belgeleri

27.11.2020/59371900
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 19.11.2020 tarihli ve E-4124 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, salgın nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerindeki A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerini düzenleyen kurumların kapalı olması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı ithalat işlemlerinde gerekli olan belgelerin tedarikinde sorun yaşandığı bildirilmekte ve sorunun çözümü talep edilmektedir.

Salgının başladığı dönemde yukarıda belirtilen sorunlar yoğun bir şekilde yaşanmış ve ülkeler arası işbirliği vasıtasıyla çözümlenmiş olup, o dönemden bu yana ilgili ülkelerde belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ve/veya belgelerin kopyalarının gümrük idarelerimizce kabul edilmesine başlanması nedeniyle Bakanlığımıza yansıtılan bir sorun bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, tüm AB ülkeleri nezdinde genel bir girişimde bulunulmasına şu aşamada gerek görülmemekte olup, bu tür sorunları yaşayan mükelleflerimizce eşyayı tedarik ettikleri ihracatçılarınca AB’de hangi gümrük idaresinden (örneğin İspanya’da Barselona Gümrük İdaresi gibi) hangi tarihlerde bu belgelerin talep edildiği halde temin edilemediğinin yazılı olarak (yazı veya e-posta ile) Bakanlığımıza bildirilmesi halinde, sorunların çözümüne yönelik olarak en kısa süre içerisinde gerekli girişimde bulunulacaktır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top