Search
Close this search box.

Domates ve Biber Tohumlarının İthalat Kontrolleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

Sayı : E-94904223-320.03.02-
Konu : Domates ve Biber Tohumlarının İthalat Kontrolleri Hk.

21.03.2022/4940256
DAĞITIM YERLERİNE

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Mahmudiye Mah. Kuvai Milliye Cd. Gökdelen ve Taksim Otel H Blok Kapı No: 107 D. No: 297 AKDENİZ / MERSİN

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrolleri Çalışma
Grubu)’nün 18.03.2022 tarihli ve E-21817801-320.03.02-4924468 sayılı yazısı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Domates ve Biber Tohumlarının İthalat Kontrolleri ile ilgili yazısı ektedir. Domates ve Biber Tohumlarının İthalat Kontrollerinde ekteki yazının dikkate alınması hususunda;
Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet GÜNEŞ
Müdür

Ek: 18/03/2022 tarihli E-21817801 -320.03.02-4924468 sayılı yazı. (2 Sayfa)


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801-320.03.02
Konu : Domates ve Biber Tohumlarının îthalat Kontrolleri Hk.

18.03.2022/4924468
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 13.08.2021 tarihli ve E-21817801 -320.03.02-2336395 sayılı yazımız.

b) 15.09.2021 tarihli ve E-21817801-320.03.02-2674980 sayılı yazımız.

İlgi yazılarımızla, Pospiviroid cinsi içerisinde yer alan Tomato apical stunt viroid (TASVd), Columnea latent viroid (CLVd), Pepper chat fruit viroid (PCFVd), Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) ve Tobamovirus cinsi içerisinde yer alan Tomato mottle mosaic virüs (ToMMV)’ ün ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla, 15.09.2021 tarihinden itibaren domates ve biber tohumlarının ithalatında alınan önlemler için ek deklarasyon talep edileceği ifade edilmiş olup, konu ile ilgili G/SPS/N/TUR/119 ve G/SPS/N/TUR/119/Add.1 simgeli SPS bildirimlerinin yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu SPS Bildirimlerinin yayınlanması ile birlikte, sektör talepleri ve diğer ülkelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, domates ve biber tohumlarının ülkemize ithalatında yukarıda bahsi geçen zararlı organizmalar yönüyle ihracatçı ülkelerden talep edilen bitki sağlığı gerekliliklerinde birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Revize edilerek 17.03.2022 tarihinde yayımı yapılan G/SPS/N/TUR/119/Add.2 simgeli SPS Bildirimi ekte gönderilmektedir.

Bu kapsamda, domates ve biber tohumlarının 15,09,2021 tarihinden önce hasat edilmesi nedeniyle üretim yeri ile ilgili bilgiye ulaşılamaması durumunda, tüm ülkelerden domates ve biber tohumlarının ülkemize ithalatında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar;

Domates tohumları için;

a)Tohumların ToMMV, TASVd, CLVd, PCFVd ve TCDVd yönüyle RT-PCR metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu ve söz konusu zararlı organizmalar yönüyle ürünün ari bulunduğunun, ve

b)Tohumların 15.09.2021 tarihinden önce hasat edilmesi nedeniyle üretim yeri ile ilgili bilgiye ulaşılamadığının,

ek deklarasyon olarak Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi gerekmektedir.

Biber tohumları için;

a)Tohumların ToMMV, TASVd ve PCFVd yönüyle RT-PCR metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu ve söz konusu zararlı organizmalar yönüyle ürünün ari bulunduğunun, ve

b)Tohumların 15.09.2021 tarihinden önce hasat edilmesi nedeniyle üretim yeri ile ilgili bilgiye ulaşılamadığının,

ek deklarasyon olarak Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 17 Mart 2022 tarihi ve bu tarihten itibaren, tüm ülkelerden Türkiye’ye domates ve biber tohumlarının ithalatında; yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ek deklarasyon olarak Bitki Sağlık Sertifikasında aranması,

İlinizdeki tohum ithalatçılarının konu hakkında ivedilikle resmi yazıyla bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Selman AYAZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: G/SPS/N/TUR/119/Add.2 (2 Sayfa)

Dağıtım:
Üretim ve Çoğaltım Materyali Girişine Yetkili Zirai Karantina Müdürlükleri
Üretim ye Çoğaltım Materyali Girişine Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlükleri

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top