Search
Close this search box.

E-fatura – 16.01.2014

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 77939137-131.99.98
Konu : E-fatura

16.01.2014/00975
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tanıdığı yetkiye istinaden, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan serbest bölge işlemleri ile antrepoda devir işlemlerinde gümrük idaresine fatura ibrazı gereken ve ilgilisince e-fatura düzenlendiğinin belirtildiği durumlarda yapılacak işlemler konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; gümrük müdürlüğünce www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış e-fatura portalından alınacak e-fatura çıktısının gümrük müdürlüğüne sunulması durumunda söz konusu e-fatura çıktısına istinaden işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top