Search
Close this search box.

Eksik Teminatlı İşlemler Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-157.01
Konu : Eksik Teminatlı İşlemler Hk

24.11.2020 / 59285363
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan özellikle Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde işlem gören beyannamelerde teminat türlerine göre yetersiz teminat tutarı ile beyanname statülerinin ilerlediği anlaşılmış olup söz konusu durum teknik açıdan incelenmek üzere Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır.

Bununla birlikte Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup beyannamelerde tahakkuk eden toplam teminat tutarı karşılığı teminat değerinin olup olmadığının, idareye ibraz edilen teminat mektuplarının kontrol edilmesi ve teminat tutarının eksik ya da yetersiz olduğunun görülmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 204 ve 206 ncı maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun bağlantınız gümrük müdürlüklerine iletilerek uygulamada göz önünde bulundurulmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top