Search
Close this search box.

EUR. 1 Belgeli Ürünler Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-24545304-553.02-
Konu : EUR. 1 Belgeli Ürünler Hk

28.04.2022 / 74277916
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİ

İlgi : 23.03.2022 tarihli ve 73127840 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, AKÇT kapsamı EUR.1 belgesini haiz ürünlere, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2022/14) çerçevesinde muafiyet sağlanması talep edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve AKÇT Arasında AKÇT ’yi Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma (Türkiye-AKÇT STA) ile taraflar arasında ilgili ürünlerde uygulanan gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır. AKÇT ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamında yer alan sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışında bulunduğu ve anılan ürünlere yönelik serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin devam ettiği bilinmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi; ülkemiz veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir. A.TR Dolaşım Belgesi, eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermemektedir. EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir ve tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlamaktadır.

Bu çerçevede talebiniz kapsamında ilgili ürünlerin serbest dolaşımı için devam eden müzakereler takip edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

SANEM YUMURTACI
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top