Search
Close this search box.

TPS ÜGD Tebliğleri Sabit Referans Numara Düzenlemesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-106.05-
Konu : TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara
Düzenlemesi

27.04.2022/74256820
DAĞITIM YERLERİNE

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsam dışı beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için söz konusu Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Bu noktada, örneğin CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD:2022/9) nin “TAREKS Referans Numarasının Gümrüklere Beyanı” bölümünde yer alan 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. ” ve yine 11 inci maddenin 5 inci fıkrası “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.” Hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu hükümlerde geçen sabit referans numaralarının gümrük beyannamelerinin 44 no.lu “Vergi ve Dokumanlar” alanına 0969 ve 0973 kodlu TPS-CE Gerektiren Ürünler Belgesi üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ÜGD Tebliğlerinde belirlenmiş Sabit Referans Numaraları veya ilgili ÜGD Tebliği kapsamında edinilmiş TPS Belge ID numarası dışında bir metin ya da sayısal ifadenin beyan edilmeye çalışılması halinde tescil anında uyarı verilerek tescile izin verilmeyecektir.

Diğer taraftan, ÜGD Tebliğleri kapsamında belge almak için başvuru yaparak Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş 23 haneli formatta belge ıd numarası edinen yükümlülerin belge ıd numarasını gümrük beyannamelerinde beyan edebilmeleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Buket ASAF
Bakan a.
Daire Başkanı V

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top