Search
Close this search box.

Fransa E-Belgeler Hakkında – MEDOS

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01
Konu : Fransa E-Belgeler

30.04.2020 / 54128138
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) 15.04.2020 tarihli ve 16934678-724.01.01/00053889966 sayılı yazı.
b) 28.04.2020 tarihli ve 16934678-180.99/00054090727 sayılı yazı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyidlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Fransa Gümrük İdaresi’nden alınan bir bildirimde, mücbir sebep nedeniyle ülkelerindeki mevcut sistemde dolaşım ve menşe ispat belgelerinin MEDOS gibi bir elektronik sistem üzerinden onaylanmadığı, ihracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin ıslak olarak imzalanarak taranmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla İdarelerine iletildiği, İdarenin belgenin çıktısını alıp imzalama ve mühürleme işlemini yaptıktan sonra belgeyi tekrar taradığı ve ihracatçıya yine elektronik posta yoluyla gönderdiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda atıfta bulunulan usulde düzenlenen belgelerin idarelerimize ibraz edilmesi halinde kabul edilmesi gerekmekte olup, bu tür belgelerin teyidi ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda Fransız yetkili makamları için yer verilen e-posta adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle yapılabilecektir.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

Aylin BEBEKOGLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top