Search
Close this search box.

Ukrayna Plakalı Taşıtlar Transit Geçiş Belgesi ve Antrepo Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98977746-235.02-283006
Konu: Ukrayna Plakalı Taşıtlar

TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, karayolu taşıma mevzuatı uyarınca ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar, ülkemiz taşıtlarınca veya Cumhurbaşkanı karan ile taşıma yetkisi verilen ülke taşıtlarınca yapılabilmektedir.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrasında Ukrayna limanlarına yük götürmek üzere yola çıkan çok sayıda gemi Ukrayna’daki savaş ortamı ve limanlardaki güvenlik sorunu nedeniyle bu yükleri ülkemiz limanlarına getirmiştir. Bununla birlikte, Ukrayna’daki savaş ortamı nedeniyle taşıtlarımızın bu ülkeye sefer yapamaması, Ukrayna plakalı taşıtların ise bu yükleri taşıma yetkisi olmaması nedeniyle limanların yanı sıra serbest bölgeler ve gümrük antrepolarında yaşanan yoğunluktan dolayı bekleme sürelerinin arttığı, bu durumun ülkemiz ihracatçılarını da zor durumda bırakmaya başladığı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Ukrayna tarafından alman yazılarda ise, söz konusu yüklerin Ukrayna için büyük öneme sahip olduğu belirtilerek, bu yüklerin Ukrayna plakalı taşıtlarla taşınabilmesi konusunda ülkemiz desteğinin beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, mevcut savaş ortamında geçiş belgesi dağıtımında yaşanan sıkıntılara atıfla, boş giriş-yük alma dahil Ukrayna plakalı taşıtlardan ikili ve transit taşmalarda geçiş belgesi aranmaması talep edilmektedir.

Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında “savaş hali, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında” uygulanacak hükümlerin saklı olduğu hükmü dikkate alınarak, Ukrayna’daki savaş durumu nedeniyle;

  • Ülkemiz limanlarına gelen transit yüklerin (liman sahasının yanı sıra serbest bölge, depo ve antrepo da dahil) Ukrayna plakalı taşıtlarca tarihine kadar geçici olarak 31/8/2022 kendi ülkesine taşımasına müsaade edilmesi ve bu taşımalardan geçiş belgesi aranmaması,
  • Ukrayna plakalı taşıtlardan 31/12/2022 tarihine kadar ikili (boş girip yük alma da dahil) ve transit geçiş belgesi aranmaması

11/4/2022 tarihli ve 281766 Sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve ilgili gümrük idarelerinin konuya ilişkin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederiz.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top