T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85260824-235.02-216099
Konu : Geçiş Belgeleri

10.03.2022 / 216099
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlığımızca sağlanan geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Öte yandan, geçiş belgelerin kullanım durumu ile firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler ve Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler dikkkate alındığında, taşımacılarımızın alternatif güzergahlardan yapacakları taşımaların kolaylaştırılmasını teminen;

a) Sarp veya Aktaş veya Türk gözü Sınır Kapılarından çıkış yaparak Belarus ‘a yapılacak taşımalar için (BY8) Gürcistan-Rusya-Belarus, (BY9) Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Belarus güzergahlarının eklenmesi,

b) Rusya ikili geçiş belgelerinin sadece yükün tamamı Rusya varışlı taşımalara tahsis
edilmesi, söz konusu Yönerge ‘nin 6 ncı maddesi ile 22 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.