Search
Close this search box.

Geçiş Belgesi Dağıtım Form Numarası

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43200378-235.01-549193
Konu : Geçiş Belgesi Dağıtım Form Numarası

10.08.2022/549193
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.07.2013 tarihli ve 10188 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile, UBAK izin belgesiyle yapılan taşımalara ilişkin bilgilerin U-Net Otomasyon Sistemine sağlıklı bir şekilde girilmesini teminen; Türk plakalı taşıtlar ile 15.07.2013 tarihinden itibaren yapılan taşımalarda “geçiş belgeli geçiş” seçeneğinin kullanılması durumunda dağıtım form numarasının girilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Diğer yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Bakanlığımıza iletilen 26.07.2022 tarihli yazıda, söz konusu tarihten sonra uygulamalarda çeşitli değişiklikler olduğu, özellikle geçiş belgesine ilişkin işlemlerin iç gümrüklerde yapılmaya başlanmasıyla birlikte henüz geçiş belgesi tahsisi yapılmamış taşıtlardan dağıtım form numarası istenilmesinin taşımacılara ilave külfet getirdiği ifade edilmektedir.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, 15.06.2022 tarihli ve 431490 sayılı Makam Oluru ile UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak söz konusu uygulamanın sona erdirilmesi uygun bulunmuş ve Bakanlığımız U-Net Otomasyon Sisteminde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Türk plakalı taşıtların yurt dışına çıkış işlemlerinde “geçiş belgeli geçiş” seçeneğinin seçilmesi durumunda, gümrük personelince geçiş belgesi dağıtım form numarası girilmeden işlemler yapılabilecektir.

Bilgilerinize ve Türk plakalı taşıtların yurt dışına çıkış işlemlerinde UBAK izin belgesi ibraz edilmesi halinde, işlemlerin “UBAK Belgeli Geçiş” seçeneğinden UBAK izin belgesi numarası girilerek yapılmaya devam edilmesi, “Geçiş Belgeli Geçiş” seçeneğinden işlem yapılmak istenildiğinde ise dağıtım form numarası (KUBİS) ya da herhangi bir numara girilmeden işlemlerin yapılması konusunda tüm Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: 
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilgi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri
Derneği
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acenteleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top