Search
Close this search box.

Genelge 2021/9 Sistemsel Düzenleme Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-96603261-120.99
Konu : 2021/9 Sayılı-Genelge Sistemsel Düzenleme

30.05.2024 / 97364012
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 07.09.2022 tarihli ve 77963958 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak; İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 05.02.2024 tarihli ve 93946058 sayılı yazıda; taşıt gümrüklü sahaya girmeden ya da taşıtın sahaya girmesini müteakip LRN Beyannameleri üzerinde birden fazla kez düzeltme talebi (plaka, eşya cinsi, taşıyıcı, varış gümrüğü vb.) oluşturulduğu, her düzeltme talebinde LRN numarası değişmeden yeni tarihli DEC_DAT statüsünde LRN’ler oluşmakta olduğu, NCTS Programı üzerinde, ”Beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde gönderilmemiştir.” şeklinde uyarı verdiğinde yapılacak tescil işlemlerinde yükümlüsünce oluşturulan DEC_DAT statü tarihlerinden hangisinin esas alınacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, “Beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesi gönderilmemiştir” uyarısının yükümlüsünce ön beyanın (LR) ilk veriliş tarih ve saatinin aracın sahaya giriş tarih ve saatinden önce olması durumunda çıkarılmaması; diğer bir deyişle yükümlüsünce ilk beyanın (ilk DEC_DAT statüsü) verildiği tarihin dikkate alınması yönünde yeni bir teknik düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla , 1975 tarihli TIR Sözleşmesi ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan ve taşıdığı eşyaya ilişkin olarak sınırda başlatılacak bir transit işlemine ilişkin NCTS sisteminde ön beyanı (LR) bulunmayan, dolayısıyla Türkiye Gümrük Bölgesi’ne herhangi bir beyan verilmeden giriş yapan taşıtlar için Gümrük Müdürlüklerince yapılacak takibatlarda son yapılan sistemsel güncellemenin ve dolayısıyla yükümlüsünce ilk beyanın (ilk DEC_DAT statüsü) verildiği tarihin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top