GTİP 76.01 / 76.16 (Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya)

  40
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  76.01İşlenmemiş aluminyum:
  7601.10.00.00.00– Alaşımsız aluminyum
  7601.20– Aluminyum alaşımları:
  7601.20.20.00.00– – Dilim veya kütükler
  7601.20.80.00.00– – Diğerleri
  7602.00Aluminyum döküntü ve hurdaları:
  – Döküntüler:
  7602.00.11.00.00– – Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler)
  7602.00.19.00.00– – Diğerleri (imalat ıskartaları dahil)
  7602.00.90.00.00– Hurdalar
  76.03Aluminyum tozları ve ince pullar:
  7603.10.00.00.00– Pul bünyeli olmayan tozlar
  7603.20– Pul bünyeli tozlar, ince pullar :
  7603.20.00.00.11– – Pul bünyeli tozlar
  7603.20.00.00.12– – İnce pullar
  76.04Aluminyumdan çubuklar ve profiller:
  7604.10– Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
  7604.10.10.00.00– – Çubuklar
  7604.10.90.00.00– – Profiller
  – Aluminyum alaşımlarından:
  7604.21.00.00.00– – İçi boş profiller
  7604.29– – Diğerleri:
  7604.29.10.00.00– – – Çubuklar
  7604.29.90.00.00– – – Profiller
  76.05Aluminyum teller:
  – Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
  7605.11.00.00.00– – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
  7605.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Aluminyum alaşımlarından olanlar:
  7605.21.00.00.00– – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler
  7605.29.00.00.00– – Diğerleri
  76.06Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):
  – Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
  7606.11– – Alaşımsız aluminyumdan:
  – – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
  7606.11.10.00.11– – – – Saclar
  7606.11.10.00.12– – – – Levhalar
  7606.11.10.00.13– – – – Şeritler
  – – – Diğerleri:
  – – – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :
  7606.11.91.00.11– – – – – Saclar
  7606.11.91.00.12– – – – – Levhalar
  7606.11.91.00.13– – – – – Şeritler
  – – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar :
  7606.11.93.00.11– – – – – Saclar
  7606.11.93.00.12– – – – – Levhalar
  7606.11.93.00.13– – – – – Şeritler
  – – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar :
  7606.11.99.00.11– – – – – Saclar
  7606.11.99.00.12– – – – – Levhalar
  7606.11.99.00.13– – – – – Şeritler
  7606.12– – Aluminyum alaşımlarından:
  – – – İçecek kutularına ait gövde, alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar:
  7606.12.11.00.00– – – – Gövde imalinde kullanılanlar
  7606.12.19.00.00– – – – Alt ve üst kapak imalinde kullanılanlar
  – – – Diğerleri:
  7606.12.20.00.00– – – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar
  – – – – Diğerleri:
  7606.12.92.00.00– – – – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar
  7606.12.93.00.00– – – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar
  7606.12.99.00.00– – – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar
  – Diğerleri:
  7606.91.00.00.00– – Alaşımsız aluminyumdan olanlar
  7606.92.00.00.00– – Aluminyum alaşımlarından olanlar
  76.07Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler):
  – Mesnetsiz olanlar:
  7607.11– – Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
  – – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
  – – – – Ağırlığı 10 kg’yi geçmeyen rulolar halinde olanlar :
  7607.11.11.00.11– – – – -Yapraklar
  7607.11.11.00.12– – – – – Şeritler
  – – – – Diğerleri :
  7607.11.19.00.11– – – – -Yapraklar
  7607.11.19.00.12– – – – – Şeritler
  7607.11.90.00.11– – – – Yapraklar
  – – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler :
  7607.11.90.00.12– – – – Şeritler
  7607.19– – Diğerleri:
  – – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
  7607.19.10.00.11– – – – Yapraklar
  7607.19.10.00.12– – – – Şeritler
  7607.19.90.00.00– – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler
  7607.20– Mesnetli olanlar:
  – – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :
  7607.20.10.00.11– – – Yapraklar
  7607.20.10.00.12– – – Şeritler
  – – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geçmeyenler:
  7607.20.90.00.11– – – Kendinden yapışkanlı bantlar
  7607.20.90.00.19– – – Diğerleri
  76.08Aluminyumdan ince ve kalın borular:
  7608.10– Alaşımsız aluminyumdan olanlar:
  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar :
  7608.10.00.10.11– – – Dikişli ince ve kalın borular
  7608.10.00.10.12– – – Dikişsiz ince ve kalın borular
  – – Diğerleri :
  7608.10.00.90.11– – – Dikişli ince ve kalın borular
  7608.10.00.90.12– – – Dikişsiz ince ve kalın borular
  7608.20– Aluminyum alaşımlarından:
  – – Dikişli ince ve kalın borular:
  7608.20.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
  7608.20.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:
  7608.20.81.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
  7608.20.81.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  7608.20.89.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar
  7608.20.89.90.00– – – – Diğerleri
  7609.00.00.00.00Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
  76.10Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :
  7610.10– Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri:
  7610.10.00.00.11– – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar
  7610.10.00.00.19– – Diğerleri
  7610.90– Diğerleri:
  – – Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :
  7610.90.10.00.11– – – Köprüler ve köprü aksamı
  7610.90.10.00.12– – – Kuleler ve pilonlar
  – – Diğerleri :
  7610.90.90.00.12– – – Sandviç panel
  7610.90.90.00.18– – – Diğerleri
  7611.00Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
  7611.00.00.10.00– Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar
  7611.00.00.90.00– Diğerleri
  76.12Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :
  7612.10.00.00.00– Tüp şeklinde esnek kaplar
  7612.90– Diğerleri:
  7612.90.20.00.00– – Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar
  7612.90.30.00.00– – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
  7612.90.80.00.00– – Diğerleri
  7613.00.00.00.00Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar
  76.14Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):
  7614.10.00.00.00– Çelik özlü olanlar
  7614.90.00.00.00– Diğerleri
  76.15Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
  7615.10– Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
  7615.10.10.00.00– – Döküm olanlar
  7615.10.30.00.00– – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler
  7615.10.80.00.00– – Diğerleri
  7615.20– Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı :
  7615.20.00.00.11– – Sağlığı koruyucu eşya
  7615.20.00.00.15– – Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı
  76.16Aluminyumdan diğer eşya:
  7616.10– Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05 pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli vida, perçin çivileri, pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve benzeri eşya :
  7616.10.00.00.11– – Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar
  7616.10.00.00.19– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  7616.91.00.00.00– – Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler
  7616.99– – Diğerleri :
  7616.99.10.00.00– – – Döküm olanlar
  – – – Diğerleri :
  7616.99.90.10.00– – – – Metal depluvayye
  – – – – Diğerleri :
  7616.99.90.90.11– – – – – İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve benzeri mesnetler
  7616.99.90.90.12– – – – – Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24 pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına mahsus bobinler ve benzeri mesnetler
  7616.99.90.90.13– – – – – Zincirler
  7616.99.90.90.19– – – – – Diğerleri
  image_pdfimage_print