GTİP 64.01 / 64.06 (Ayakkabılar, Getrler, Tozluklar ve Benzeri Eşya; Bunların Aksamı)

  14
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  64.01Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş):
  6401.10.00.00.00– Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar
  – Diğer ayakkabılar:
  6401.92– – Bileği örtüp dizi örtmeyenler:
  6401.92.10.00.00– – – Yüzü kauçuktan olanlar
  6401.92.90.00.00– – – Yüzü plastik maddeden olanlar
  6401.99.00.00.00– – Diğerleri
  64.02Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar:
  – Spor ayakkabıları:
  6402.12– – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
  6402.12.10.00.00– – – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları
  6402.12.90.00.00– – – Kar sörfü için ayakkabılar
  6402.19.00.00.00– – Diğerleri
  6402.20.00.00.00– Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar
  – Diğer ayakkabılar:
  6402.91– – Bileği örtenler
  6402.91.10.00.00– – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
  6402.91.90.00.00– – – Diğerleri
  6402.99– – Diğerleri:
  6402.99.05.00.00– – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar
  – – – Diğerleri:
  6402.99.10.00.00– – – – Yüzü kauçuktan olanlar
  – – – – Yüzü plastik maddeden olanlar:
  – – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
  6402.99.31.00.00– – – – – – Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
  6402.99.39.00.00– – – – – – Diğerleri
  6402.99.50.00.00– – – – – Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  – – – – – Diğerleri:
  6402.99.91.00.00– – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar
  – – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6402.99.93.00.00– – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
  – – – – – – – Diğerleri:
  6402.99.96.00.00– – – – – – – – Erkekler için
  6402.99.98.00.00– – – – – – – – Kadınlar için
  64.03Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:
  – Spor ayakkabıları:
  6403.12.00.00.00– – Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar
  6403.19.00.00.00– – Diğerleri
  6403.20.00.00.00– Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar
  6403.40– Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)
  6403.40.00.00.11– – Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar
  6403.40.00.00.12– – Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar
  6403.40.00.00.13– – Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar
  – Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):
  6403.51– – Bileği örtenler:
  6403.51.05.00.00– – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
  6403.51.11.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.51.15.00.00– – – – – – Erkekler için
  6403.51.19.00.00– – – – – – Kadınlar için
  – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.51.91.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.51.95.00.00– – – – – – Erkekler için
  6403.51.99.00.00– – – – – – Kadınlar için
  6403.59– – Diğerleri:
  6403.59.05.00.00– – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
  6403.59.11.00.00– – – – – Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
  – – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.59.31.00.00– – – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.59.35.00.00– – – – – – – Erkekler için
  6403.59.39.00.00– – – – – – – Kadınlar için
  – – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  6403.59.50.00.11– – – – – Erkekler için
  6403.59.50.00.12– – – – – Kadınlar için
  6403.59.50.00.13– – – – – Çocuklar ve bebekler için
  – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.59.91.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.59.95.00.00– – – – – – Erkekler için
  6403.59.99.00.00– – – – – – Kadınlar için
  6403.91– – Bileği örtenler:
  – Diğer ayakkabılar:
  6403.91.05.00.00– – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:
  6403.91.11.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.91.13.00.00– – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
  – – – – – – Diğerleri:
  6403.91.16.00.00– – – – – – – Erkekler için
  6403.91.18.00.00– – – – – – – Kadınlar için
  – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.91.91.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.91.93.00.00– – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
  – – – – – – Diğerleri:
  6403.91.96.00.00– – – – – – – Erkekler için
  6403.91.98.00.00– – – – – – – Kadınlar için
  6403.99– – Diğerleri:
  6403.99.05.00.00– – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip çıkarılmış olanlar:
  6403.99.11.00.00– – – – – Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
  – – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.99.31.00.00– – – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – – Diğerleri:
  6403.99.33.00.00– – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
  – – – – – – – Diğerleri:
  6403.99.36.00.00– – – – – – – – Erkekler için
  6403.99.38.00.00– – – – – – – – Kadınlar için
  6403.99.50.00.00– – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:
  6403.99.91.00.00– – – – – 24 cm. den az olanlar
  – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:
  6403.99.93.00.00– – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
  – – – – – – Diğerleri:
  6403.99.96.00.00– – – – – – – Erkekler için
  6403.99.98.00.00– – – – – – – Kadınlar için
  64.04Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar:
  – Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:
  6404.11.00.00.00– – Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri
  6404.19– – Diğerleri:
  – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  6404.19.10.00.11– – – – Erkekler için
  6404.19.10.00.12– – – – Kadınlar için
  6404.19.10.00.13– – – – Çocuklar ve bebekler için
  – – – Diğerleri
  6404.19.90.00.11– – – – Erkekler için
  6404.19.90.00.12– – – – Kadınlar için
  6404.19.90.00.13– – – – Çocuklar ve bebekler için
  6404.20– Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar:
  6404.20.10.00.00– – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  6404.20.90.00.00– – Diğerleri
  64.05Diğer ayakkabılar:
  6405.10.00.00.00– Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
  6405.20– Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:
  6405.20.10.00.00– – Dış tabanı ahşap veya mantardan
  – – Dış tabanı diğer maddelerden:
  – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
  6405.20.91.00.11– – – – Erkekler için
  6405.20.91.00.12– – – – Kadınlar için
  6405.20.91.00.13– – – – Çocuklar ve bebekler için
  – – – Diğerleri
  6405.20.99.00.11– – – – Erkekler için
  6405.20.99.00.12– – – – Kadınlar için
  6405.20.99.00.13– – – – Çocuklar ve bebekler için
  6405.90– Diğerleri:
  – – Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar
  6405.90.10.00.11– – – Erkekler için
  6405.90.10.00.12– – – Kadınlar için
  6405.90.10.00.13– – – Çocuklar ve bebekler için
  – – Dış tabanı diğer maddelerden olanlar
  6405.90.90.00.11– – – Erkekler için
  6405.90.90.00.12– – – Kadınlar için
  6405.90.90.00.13– – – Çocuklar ve bebekler için
  64.06Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı:
  6406.10– Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):
  6406.10.10.00.00– – Deriden
  – – Diğer maddelerden:
  6406.10.90.10.00– – – Çelikten olanlar
  6406.10.90.90.00– – – Diğerleri
  6406.20– Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):
  – – Kauçuktan
  6406.20.10.00.11– – – Dış taban
  6406.20.10.00.12– – – Topuklar
  – – Plastik maddelerden
  6406.20.90.00.11– – – Dış taban
  6406.20.90.00.12– – – Topuklar
  – Diğerleri:
  6406.90.30.00.00– – Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler
  – – Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:
  – – – Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar
  6406.90.50.10.11– – – – Çıkarılabilen iç tabanlar
  6406.90.50.10.19– – – – Diğerleri
  – – – Bakırdan olanlar
  6406.90.50.30.11– – – – Çıkarılabilen iç tabanlar
  6406.90.50.30.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  6406.90.50.90.11– – – – Çıkarılabilen iç tabanlar
  6406.90.50.90.19– – – – Diğerleri
  6406.90.60.00.00– – Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları
  – – Diğerleri:
  6406.90.90.10.00– – – Dökme demir, demir veya çelikten veya alüminyumdan olanlar
  6406.90.90.30.00– – – Bakırdan olanlar
  6406.90.90.90.00– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print