GTİP 74.01 / 74.19 (Bakır ve Bakırdan Eşya)

  49
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  7401.00.00.00.00Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
  7402.00Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
  7402.00.00.00.11– Blister bakır
  7402.00.00.00.12– Elektrolitik rafine için bakır anotları
  7402.00.00.00.19– Diğerleri
  74.03Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
  – Rafine edilmiş bakır:
  7403.11– – Katotlar ve katot parçaları:
  7403.11.00.10.00– – – Elektrolitik bakırdan
  7403.11.00.90.00– – – Diğerleri
  7403.12.00.00.00– – Tel çubukları (wire bars)
  7403.13.00.00.00– – Kütükler
  7403.19– – Diğerleri:
  7403.19.00.10.00– – – Elektrolitik bakırdan
  7403.19.00.90.00– – – Diğerleri
  – Bakır alaşımları:
  7403.21.00.00.00– – Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç)
  7403.22.00.00.00– – Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz)
  7403.29.00.00.00– – Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç]
  7404.00Bakır döküntü ve hurdaları:
  7404.00.10.00.00– Rafine edilmiş bakırdan olanlar
  – Bakır alaşımlarından olanlar:
  7404.00.91.00.00– – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
  7404.00.99.00.00– – Diğerleri
  7405.00Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
  7405.00.00.10.00– Ağırlık itibariyle %8’den fazla bakır içeren bakır fosfor
  7405.00.00.20.00– Diğerleri
  74.06Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
  7406.10.00.00.00– Pul bünyeli olmayan tozlar
  7406.20– Pul bünyeli tozlar; ince pullar
  7406.20.00.00.11– – Pul bünyeli bakır tozları
  7406.20.00.00.12– – Bakırdan ince pullar
  74.07Bakır çubuklar ve profiller:
  7407.10– Rafine edilmiş bakırdan olanlar
  7407.10.00.00.11– – İçi boş profiller
  7407.10.00.00.12– – İçi dolu profiller
  7407.10.00.00.13– – Çubuklar
  – Bakır alaşımlarından olanlar:
  7407.21– – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç):
  7407.21.10.00.00– – – Çubuklar
  7407.21.90.00.00– – – Profiller
  7407.29.00.00.00– – Diğerleri
  74.08Bakır teller:
  – Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
  7408.11– – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
  7408.11.00.00.11– – – Elektrolitik tel
  7408.11.00.00.19– – – Diğerleri
  7408.19– – Diğerleri:
  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler
  7408.19.10.00.11– – – – Elektrolitik tel
  7408.19.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçmeyenler
  7408.19.90.00.11– – – – Elektrolitik tel
  7408.19.90.00.19– – – – Diğerleri
  – Bakır alaşımlarından olanlar:
  7408.21.00.00.00– – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç)
  7408.22.00.00.00– – Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri)
  7408.29.00.00.00– – Diğerleri
  74.09Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) :
  – Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
  7409.11.00.00.00– – Rulo halinde olanlar
  7409.19– – Diğerleri :
  7409.19.00.00.11– – – Saclar
  7409.19.00.00.12– – – Levhalar
  7409.19.00.00.13– – – Yapraklar
  7409.19.00.00.14– – – Şeritler
  – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
  7409.21.00.00.00– – Rulo halinde olanlar
  7409.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Bakır -kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz):
  7409.31.00.00.00– – Rulo halinde olanlar
  7409.39.00.00.00– – Diğerleri
  7409.40.00.00.00– Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
  7409.90.00.00.00– Diğer bakır alaşımlarından olanlar
  74.10Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kartondan, plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler:
  – Mesnetsiz olanlar:
  7410.11– – Rafine edilmiş bakırdan olanlar :
  7410.11.00.00.11– – – Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar
  7410.11.00.00.19– – – Diğerleri
  7410.12.00.00.00– – Bakır alaşımlarından olanlar
  – Mesnetli olanlar:
  7410.21.00.00.00– – Rafine edilmiş bakırdan olanlar
  7410.22.00.00.00– – Bakır alaşımlarından olanlar
  74.11Bakırdan ince ve kalın borular:
  7411.10– Rafine edilmiş bakırdan olanlar:
  7411.10.10.00.00– – Düz olanlar:
  7411.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Bakır alaşımlardan olanlar:
  7411.21– – Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):
  7411.21.10.00.00– – – Düz olanlar
  7411.21.90.00.00– – – Diğerleri
  7411.22.00.00.00– – Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri)
  7411.29.00.00.00– – Diğerleri
  74.12Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) :
  7412.10.00.00.00– Rafine edilmiş bakırdan olanlar
  7412.20– Bakır alaşımlarından olanlar
  7412.20.00.00.11– – Pirinçten olanlar
  7412.20.00.00.19– – Diğerleri
  7413.00.00.00.00Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
  74.15Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil) ve benzeri eşya:
  7415.10.00.00.00– Büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya
  – Diğer eşya (diş açılmamış):
  7415.21.00.00.00– – Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil)
  7415.29– – Diğerleri
  7415.29.00.00.11– – – Perçin çivileri
  7415.29.00.00.19– – – Diğerleri
  -Diğer eşya (diş açılmış):
  7415.33– – Vidalar; civatalar ve somunlar
  7415.33.00.00.11– – – Vidalar
  7415.33.00.00.12– – – Civata ve somunlar
  7415.39.00.00.00– – Diğerleri
  74.18Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
  7418.10– Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
  7418.10.10.00.00– – Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları
  – – Diğerleri:
  7418.10.90.00.11– – – Ev işlerinde kullanılan eşya
  7418.10.90.00.15– – – Aksam ve parçalar
  7418.20– Sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı :
  7418.20.00.00.11– – Sağlığı koruyucu eşya
  7418.20.00.00.15– – Aksam ve parçalar
  74.19Bakırdan diğer eşya:
  7419.10.00.00.00– Kalın ve ince zincirler ve aksamı
  – Diğerleri:
  7419.91– – Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:
  7419.91.00.10.00– – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın)
  7419.91.00.90.00– – – Diğerleri
  7419.99– – Diğerleri:
  – – – Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal depluvayye
  7419.99.10.00.11– – – – Mensucat
  7419.99.10.00.12– – – – Bakırdan metal depluvayye
  7419.99.10.00.19– – – – Diğerleri
  7419.99.30.00.00– – – Bakır yaylar
  – – – Diğerleri:
  7419.99.90.10.00– – – – Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın)
  7419.99.90.90.00– – – – Diğerleri
  image_pdfimage_print