GTİP 49.01 / 49.11 (Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler ve Baskı Sanayiinin Diğer Mamulleri; El ve Makina Yazısı Metinler ve Planlar)

  27
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  49.01Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın):
  4901.10– Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
  4901.10.00.10.00– – Türkçe basılmış okul kitapları
  – – Türkçe basılmış diğerleri
  4901.10.00.20.11– – – Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler
  4901.10.00.20.12– – – Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler
  4901.10.00.20.19– – – Diğerleri
  – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
  4901.10.00.30.11– – – Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar
  4901.10.00.30.19– – – Diğer kitaplar
  4901.10.00.30.21– – – Periyodik olmayan mecmualar
  – – Yabancı dilde basılmış diğerleri
  4901.10.00.90.11– – – Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar
  4901.10.00.90.19– – – Diğerleri
  4901.91– – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
  – Diğerleri:
  – – – Türkçe basılmış olanlar
  4901.91.00.10.11– – – – Sözlükler
  4901.91.00.10.12– – – – Ansiklopediler
  – – – Diğerleri
  4901.91.00.90.11– – – – Sözlükler
  4901.91.00.90.12– – – – Ansiklopediler
  4901.99– – Diğerleri :
  4901.99.00.10.00– – – Türkçe basılmış okul kitapları
  4901.99.00.20.00– – – Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar
  4901.99.00.30.00– – – Daktilo edilmiş metinler
  – – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
  4901.99.00.40.11– – – – Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar
  4901.99.00.40.19– – – – Diğer kitaplar
  4901.99.00.40.21– – – – Periyodik olmayan mecmualar
  4901.99.00.90.00– – – Diğerleri
  49.02Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin):
  4902.10– Haftada en az dört kere çıkanlar :
  4902.10.00.10.00– – Türkçe basılmış olanlar
  4902.10.00.20.00– – Her dilde moda mecmuaları
  4902.10.00.30.00– – Reklam amaçlı olanlar
  – – Diğerleri
  4902.10.00.90.11– – – Siyasi ve ticari gazeteler
  4902.10.00.90.12– – – Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler
  4902.10.00.90.19– – – Diğerleri
  4902.90– Diğerleri:
  4902.90.00.10.00– – Reklam amaçlı olanlar
  4902.90.00.20.00– – Türkçe basılmış olanlar
  4902.90.00.30.00– – Her dilde moda mecmuaları
  4902.90.00.90.00– – Diğerleri
  4903.00Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler :
  4903.00.00.10.00– Türkçe basılmış olanlar
  4903.00.00.90.00– Diğerleri
  4904.00.00.00.00Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın)
  49.05Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):
  4905.10.00.00.00– Küreler
  – Diğerleri:
  4905.91– – Kitap halinde
  4905.91.00.00.11– – – Atlaslar
  4905.91.00.00.12– – – Topoğrafya planları
  4905.91.00.00.13– – – Deniz haritaları
  4905.91.00.00.19– – – Diğerleri
  4905.99– – Diğerleri
  4905.99.00.00.11– – – Duvar haritaları
  4905.99.00.00.12– – – Atlaslar
  4905.99.00.00.13– – – Topoğrafya planları
  4905.99.00.00.14– – – Deniz haritaları
  4905.99.00.00.19– – – Diğerleri
  4906.00.00.00.00Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş); elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksiyonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları
  4907.00İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:
  4907.00.10.00.00– Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar
  4907.00.30.00.00– Banknotlar
  – Diğerleri:
  4907.00.90.10.00– – Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak
  4907.00.90.90.00– – Diğerleri
  49.08Her nevi çıkartmalar:
  4908.10.00.00.00– Cam üzerine tatbik edilenler
  4908.90.00.00.00– Diğerleri
  4909.00Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):
  4909.00.00.11.00– Resimli kartpostallar
  4909.00.00.12.00– Reklam kartpostalları
  4909.00.00.19.00– Diğerleri
  4910.00.00.00.00Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil)
  49.11Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :
  4911.10– Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :
  4911.10.10.00.00– – Ticari kataloglar
  4911.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  4911.91– – Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
  – – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
  4911.91.00.10.11– – – – Resimler
  4911.91.00.10.12– – – – Gravürler
  4911.91.00.10.13– – – – Fotoğraflar
  4911.91.00.90.00– – – Diğerleri
  4911.99– – Diğerleri:
  – – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
  4911.99.00.10.11– – – – Planlar ve levhalar
  4911.99.00.10.12– – – – Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler
  4911.99.00.10.19– – – – Diğerleri
  4911.99.00.90.00– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print