GTİP 70.01 / 70.20 (Cam ve Cam Eşya)

  35
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  7001.00Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
  7001.00.10.00.00– Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları
  – Külçe cam:
  7001.00.91.00.00– – Optik camdan olanlar
  – – Diğerleri:
  7001.00.99.10.00– – – Rubinli cam
  7001.00.99.90.00– – – Diğerleri
  70.02İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç), çubuklar veya borular:
  7002.10.00.00.00– Bilyalar
  7002.20– Çubuklar:
  7002.20.10.00.00– – Optik camdan olanlar
  – – Diğerleri:
  7002.20.90.10.00– – – Rubinli camdan olanlar
  – – – Diğerleri
  7002.20.90.90.11– – – – Soda kireç camından renkli çubuklar
  7002.20.90.90.12– – – – Soda kireç camından renksiz çubuklar
  7002.20.90.90.13– – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar
  7002.20.90.90.14– – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar
  7002.20.90.90.19– – – – Camdan diğer çubuklar
  7002.31– – Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten:
  – Borular:
  7002.31.00.10.00– – – Rubinli camdan olanlar
  7002.31.00.90.00– – – Diğerleri
  7002.32– – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10- 6/ Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:
  7002.32.00.10.00– – – Rubinli camdan olanlar
  – – – Diğerleri
  7002.32.00.90.11– – – – Renkli camdan borular
  7002.32.00.90.12– – – – Renksiz camdan borular
  7002.39– – Diğerleri:
  7002.39.00.10.00– – – Rubinli camdan olanlar
  – – – Diğerleri
  7002.39.00.90.11– – – – Soda kireç camından renkli borular
  7002.39.00.90.12– – – – Soda kireç camından renksiz borular
  7002.39.00.90.13– – – – Kurşunlu camdan borular
  7002.39.00.90.19– – – – Diğer cam borular
  70.03Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) :
  – Tel ile takviye edilmemiş plakalar :
  7003.12– – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar:
  7003.12.10.00.00– – – Optik camdan olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
  7003.12.91.10.00– – – – – Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar
  7003.12.91.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri
  7003.12.99.10.00– – – – – Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar
  7003.12.99.90.00– – – – – Diğerleri
  7003.19– – Diğerleri:
  7003.19.10.00.00– – – Optik camdan olanlar
  – – – Diğerleri
  – – – – Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar
  7003.19.90.10.11– – – – – Buzlu renkli cam
  7003.19.90.10.12– – – – – Buzlu renksiz cam
  7003.19.90.10.19– – – – – Diğerleri
  7003.19.90.90.00– – – – Diğerleri
  7003.20– Tel ile takviye edilmiş plakalar:
  7003.20.00.10.00– – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar
  7003.20.00.90.00– – Diğerleri
  7003.30.00.00.00– Profiller
  70.04Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş):
  7004.20– Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar:
  7004.20.10.00.00– – Optik camdan olanlar
  – – Diğerleri:
  7004.20.91.00.00– – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
  – – – Diğerleri:
  7004.20.99.10.00– – – – Antik cam
  – – – – Diğerleri
  7004.20.99.90.11– – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler
  7004.20.99.90.12– – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler
  7004.20.99.90.13– – – – – Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler
  7004.20.99.90.14– – – – – Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler
  7004.90– Diğer camlar:
  7004.90.10.00.00– – Optik camdan olanlar
  – – Diğerleri:
  7004.90.80.10.00– – – Antik cam
  7004.90.80.90.00– – – Diğerleri
  70.05Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası ‘olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
  7005.10– Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:
  7005.10.05.00.00– – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
  – – Diğerleri:
  7005.10.25.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.10.30.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.10.80.00.00– – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
  – Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:
  7005.21– – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış kaplanmış veya sadece taşlanmış:
  7005.21.25.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.21.30.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.21.80.00.00– – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
  7005.29– – Diğerleri:
  7005.29.25.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.29.35.00.00– – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
  7005.29.80.00.00– – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
  7005.30.00.00.00– Tel ile takviye edilmiş cam
  7006.0070.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar:
  7006.00.10.00.00– Optik camdan
  – Diğerleri
  7006.00.90.00.11– – Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar
  7006.00.90.00.12– – Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)
  7006.00.90.00.19– – Diğerleri
  70.07Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]:
  – Sertleştirilmiş emniyet camları:
  7007.11– – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:
  – – – Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
  7007.11.10.00.11– – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
  7007.11.10.00.12– – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
  7007.11.10.00.19– – – – Diğer düz emniyet camları
  7007.11.10.00.29– – – – Diğer bombeli emniyet camları
  – – – Diğerleri
  7007.11.90.00.11– – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
  7007.11.90.00.12– – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
  7007.11.90.00.19– – – – Diğer düz emniyet camları
  7007.11.90.00.29– – – – Diğer bombeli emniyet camları
  7007.19– – Diğerleri:
  – – – Emaye olanlar
  7007.19.10.00.11– – – – Düz camlar
  7007.19.10.00.12– – – – Bombeli camlar
  – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
  7007.19.20.00.11– – – – Düz camlar
  7007.19.20.00.12– – – – Bombeli camlar
  – – – Diğerleri
  – – – – Düz camlar
  7007.19.80.00.13– – – – – 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar
  7007.19.80.00.14– – – – – 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları
  7007.19.80.00.15– – – – – Diğerleri
  7007.19.80.00.16– – – – Bombeli camlar
  – Lamine edilmiş emniyet camları:
  7007.21– – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:
  – – – Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar:
  – – – – Düz camlar:
  7007.21.20.00.21– – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar
  7007.21.20.00.29– – – – – Diğerleri
  – – – – Bombeli camlar:
  7007.21.20.00.31– – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar
  7007.21.20.00.39– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Düz camlar:
  7007.21.80.00.21– – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar
  7007.21.80.00.29– – – – – Diğerleri
  – – – – Bombeli camlar:
  7007.21.80.00.31– – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar
  7007.21.80.00.39– – – – – Diğerleri
  7007.29– – Diğerleri
  7007.29.00.00.11– – – Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
  7007.29.00.00.12– – – Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları
  7007.29.00.00.13– – – Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları
  7007.29.00.00.14– – – Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları
  7007.29.00.00.19– – – Diğer düz emniyet camları
  7007.29.00.00.29– – – Diğer bombeli emniyet camları
  7008.00Çok katlı yalıtım camları:
  7008.00.20.00.00– Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
  – Diğerleri:
  7008.00.81.00.00– – İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar
  7008.00.89.00.00– – Diğerleri
  70.09Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
  7009.10– Taşıtlar için dikiz aynaları:
  7009.10.00.10.00– – Sadece kesilmiş olanlar
  7009.10.00.90.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  7009.91– – Çerçevesiz:
  7009.91.00.10.00– – – Sadece kesilmiş olanlar
  7009.91.00.90.00– – – Diğerleri
  7009.92.00.00.00– – Çerçeveli
  70.10Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri:
  7010.10.00.00.00– Serum ampulleri
  7010.20.00.00.00– Camdan tıpa, kapak ve benzeri kapama tertibatı
  7010.90– Diğerleri:
  – – Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)
  – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
  7010.90.10.10.11– – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.10.12– – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.10.13– – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.10.14– – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler
  – – – Diğerleri
  7010.90.10.90.11– – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.90.12– – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.90.13– – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler
  7010.90.10.90.14– – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler
  – – Diğerleri:
  – – – Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :
  7010.90.21.00.11– – – – Eczacılıkta kullanılanlar
  7010.90.21.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :
  7010.90.31.10.00– – – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
  7010.90.31.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Hacmi 2,5 litreden az olanlar :
  – – – – – Yiyecek ve içecekler için olanlar:
  – – – – – – Şişeler :
  – – – – – – – Renksiz camdan:
  7010.90.41.00.00– – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
  7010.90.43.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
  7010.90.45.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
  7010.90.47.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar
  – – – – – – – Renkli camdan:
  7010.90.51.00.00– – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
  7010.90.53.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
  7010.90.55.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
  7010.90.57.00.00– – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar
  – – – – – – Diğerleri:
  7010.90.61.00.00– – – – – – – Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar
  7010.90.67.00.00– – – – – – – Hacmi 0,25 litreden az olanlar
  – – – – – Eczacılık ürünleri için olanlar:
  7010.90.71.00.00– – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçenler
  7010.90.79.00.00– – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler
  – – – – – Diğer ürünler için olanlar:
  – – – – – – Renksiz camdan
  7010.90.91.00.11– – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
  7010.90.91.00.12– – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler
  – – – – – – Renkli camdan
  7010.90.99.00.11– – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
  7010.90.99.00.12– – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler
  70.11Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):
  7011.10.00.00.00– Elektrikli aydınlatma için
  7011.20– Katod ışın tüpleri için
  7011.20.00.00.11– – Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun)
  7011.20.00.00.12– – Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
  7011.20.00.00.13– – Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
  7011.90.00.00.00– Diğerleri
  70.13Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
  7013.10– Cam seramiğinden olanlar:
  7013.10.00.10.00– – Sofra ve mutfak işleri için olanlar
  7013.10.00.90.00– – Diğerleri
  -Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):
  7013.22– – Kurşun kristalden:
  7013.22.10.00.00– – – El imali olanlar
  7013.22.90.00.00– – – Makina imali olanlar
  7013.28– – Diğerleri:
  7013.28.10.00.00– – – El imali olanlar
  7013.28.90.00.00– – – Makina imali olanlar
  – Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):
  7013.33– – Kurşun kristalden:
  – – – El imali olanlar:
  7013.33.11.00.00– – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
  7013.33.19.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Makina imali olanlar:
  7013.33.91.00.00– – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
  7013.33.99.00.00– – – – Diğerleri
  7013.37– – Diğerleri:
  7013.37.10.00.00– – – Sertleştirilmiş camdan olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – El imali olanlar:
  7013.37.51.00.00– – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
  7013.37.59.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Makina imali olanlar:
  7013.37.91.00.00– – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
  7013.37.99.00.00– – – – – Diğerleri
  – Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç) (cam seramiğinden olanlar hariç):
  7013.41– – Kurşun kristalden olanlar:
  7013.41.10.00.00– – – El imali olanlar
  7013.41.90.00.00– – – Makina imali olanlar
  7013.42.00.00.00– – 00 C ile 300 0C’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar
  7013.49– – Diğerleri:
  7013.49.10.00.00– – – Sertleştirilmiş camdan olanlar
  – – – Diğerleri:
  7013.49.91.00.00– – – – El imali olanlar
  7013.49.99.00.00– – – – Makina imali olanlar
  – Diğer cam eşya:
  7013.91– – Kurşun kristalden:
  7013.91.10.00.00– – – El imali olanlar
  7013.91.90.00.00– – – Makina imali olanlar
  7013.99.00.00.00– – Diğerleri
  7014.00Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyonundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
  – Optik camdan olanlar
  7014.00.00.10.11– – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
  7014.00.00.10.19– – Diğer far ve stop camları
  7014.00.00.10.29– – Diğerleri
  – Diğerleri
  7014.00.00.90.11– – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
  7014.00.00.90.19– – Diğer far ve stop camları
  7014.00.00.90.29– – Diğerleri
  70.15Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve segmanlar:
  7015.10.00.00.00– Numaralı gözlük camları
  7015.90– Diğerleri:
  – – Numarasız gözlük camları
  7015.90.00.10.11– – – Güneş gözlüğü camları
  7015.90.00.10.12– – – Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları
  7015.90.00.20.00– – Saat camları
  – – Diğerleri
  7015.90.00.90.11– – – Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar
  7015.90.00.90.19– – – Diğerleri
  70.16Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde):
  7016.10.00.00.00– Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın)
  7016.90– Diğerleri:
  – – Vitray halinde birleştirilmiş camlar
  7016.90.10.00.11– – – Kurşunla tutturulmuş cam
  7016.90.10.00.19– – – Diğerleri
  7016.90.40.00.00– – Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar
  7016.90.70.00.00– – Diğerleri
  70.17Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
  7017.10– Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar
  7017.10.00.00.11– – Laboratuvar eşyası
  7017.10.00.00.19– – Diğerleri
  7017.20– 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10- 6/ Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar
  7017.20.00.00.11– – Laboratuvar eşyası
  7017.20.00.00.19– – Diğerleri
  7017.90.00.00.00– Diğerleri
  70.18Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler:
  7018.10– Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:
  – – Camdan boncuklar:
  7018.10.11.00.00– – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
  7018.10.19.00.00– – – Diğerleri
  7018.10.30.00.00– – Taklit inciler
  – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:
  7018.10.51.00.00– – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
  7018.10.59.00.00– – – Diğerleri
  7018.10.90.00.00– – Diğerleri
  7018.20.00.00.00– Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler
  7018.90– Diğerleri:
  – – Camdan gözler; camdan eşya
  7018.90.10.00.11– – – Camdan gözler
  7018.90.10.00.12– – – Camdan eşya
  7018.90.90.00.00– – Diğerleri
  70.19Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi):
  – Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:
  7019.11.00.00.00– – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler
  7019.12.00.00.00– – Fitiller
  7019.19– – Diğerleri
  7019.19.10.00.00– – – Flamentlerden
  7019.19.90.00.00– – – Devamsız liflerden
  – Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri dokunmamış mensucattan eşya:
  7019.31.00.00.00– – Takviye tabakaları
  7019.32.00.00.00– – Cam tülü
  7019.39– – Diğerleri
  7019.39.00.00.11– – – Örtüler
  7019.39.00.00.12– – – Şilteler
  7019.39.00.00.13– – – Panolar
  7019.39.00.00.19– – – Diğerleri
  7019.40.00.00.00– Fitilden dokunmuş mensucat
  – Diğer dokunmuş mensucat:
  7019.51.00.00.00– – Eni 30 cm.’i geçmeyenler
  7019.52.00.00.00– – Eni 30 cm.’i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş mensucat (tek katının her biri 136 teks veya daha az olan flamentlerden)
  7019.59.00.00.00– – Diğerleri
  7019.90– Diğerleri:
  7019.90.00.10.00– – Dokumaya elverişli liflerden
  7019.90.00.20.00– – Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü)
  – – Diğerleri:
  7019.90.00.30.00– – – Cam liflerden keçe
  7019.90.00.90.00– – – Diğerleri
  7020.00Camdan diğer eşya:
  7020.00.05.00.00– Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları
  – İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:
  7020.00.07.00.00– – Tamamlanmamış
  7020.00.08.00.00– – Tamamlanmış
  – Diğerleri :
  – – Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:
  – – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
  7020.00.10.10.11– – – – Kazanlar için özel emniyet camları
  7020.00.10.10.12– – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
  – – – Diğerleri
  7020.00.10.90.11– – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler
  7020.00.10.90.12– – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya
  7020.00.10.90.19– – – – Diğerleri
  – – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5×10- 6/ Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:
  – – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
  7020.00.30.10.11– – – – Kazanlar için özel emniyet camları
  7020.00.30.10.12– – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
  – – – Diğerleri
  7020.00.30.90.11– – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler
  7020.00.30.90.12– – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya
  7020.00.30.90.19– – – – Diğerleri
  7020.00.80.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print