GTİP 11.01 / 11.09 (Değirmencilik Ürünleri; Malt; Nişasta; İnülin; Buğday Gluteni)

  19
  image_pdfimage_print
  FasılNoFasıl Açıklaması
  1101.00Buğday unu veya mahlut unu :
  – Buğday unu :
  1101.00.11.00.00– – Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu
  1101.00.15.00.00– – Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu
  1101.00.90.00.00– Mahlut unu
  11.02Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
  1102.20– Mısır unu:
  1102.20.10.00.00– – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler
  1102.20.90.00.00– – Diğerleri
  1102.90– Diğerleri :
  1102.90.10.00.00– – Arpa unu
  1102.90.30.00.00– – Yulaf unu
  1102.90.50.00.00– – Pirinç unu
  1102.90.70.00.00– – Çavdar unu
  1102.90.90.00.00– – Diğerleri
  11.03Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri:
  – Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve hububat kaba unları:
  1103.11– – Buğdaydan:
  1103.11.10.00.00– – – Makarnalık buğdaydan (durum buğday)
  1103.11.90.00.00– – – Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan
  1103.13– – Mısırdan:
  1103.13.10.00.00– – – Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler
  1103.13.90.00.00– – – Diğerleri
  1103.19– – Diğer hububattan:
  1103.19.20.00.00– – – Çavdar veya arpadan
  1103.19.40.00.00– – – Yulaftan
  1103.19.50.00.00– – – Pirinçten
  – – – Diğerleri
  1103.19.90.00.13– – – – Mahluttan
  1103.19.90.00.19– – – – Diğerleri
  1103.20– Pelletler:
  1103.20.25.00.00– – Çavdar veya arpadan
  1103.20.30.00.00– – Yulaftan
  1103.20.40.00.00– – Mısırdan
  1103.20.50.00.00– – Pirinçten
  1103.20.60.00.00– – Buğdaydan
  1103.20.90.00.00– – Diğerleri
  11.04Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
  – Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
  1104.12– – Yulaf:
  1104.12.10.00.00– – – Yassılaştırılmış taneler
  1104.12.90.00.00– – – Flokon halindeki taneler
  1104.19– – Diğer hububat:
  – – – Buğday
  1104.19.10.00.11– – – – Yassılaştırılmış taneler
  1104.19.10.00.12– – – – Flokon halindeki taneler
  – – – Çavdar
  1104.19.30.00.11– – – – Yassılaştırılmış taneler
  1104.19.30.00.12– – – – Flokon halindeki taneler
  – – – Mısır
  1104.19.50.00.11– – – – Yassılaştırılmış taneler
  1104.19.50.00.12– – – – Flokon halindeki taneler
  – – – Arpa
  1104.19.61.00.00– – – – Yassılaştırılmış taneler
  1104.19.69.00.00– – – – Flokon halindeki taneler
  – – – Diğerleri:
  1104.19.91.00.00– – – – Flokon halindeki pirinç
  – – – – Diğerleri
  1104.19.99.00.11– – – – – Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer
  1104.19.99.00.12– – – – – Diğer hububattan flokon halindeki taneler
  – Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :
  1104.22– – Yulaf taneleri:
  1104.22.40.00.00– – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
  1104.22.50.00.00– – – Yuvarlatılmış
  1104.22.95.00.00– – – Diğerleri
  1104.23– – Mısır taneleri:
  1104.23.40.00.00– – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış
  1104.23.98.00.00– – – Diğerleri
  1104.29– – Diğer hububat taneleri:
  – – – Arpa taneleri
  1104.29.04.00.00– – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
  1104.29.05.00.00– – – – Yuvarlatılmış
  1104.29.08.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  1104.29.17.00.00– – – – Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
  1104.29.30.00.00– – – – Yuvarlatılmış
  – – – – Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
  1104.29.51.00.00– – – – – Buğday
  1104.29.55.00.00– – – – – Çavdar
  1104.29.59.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri :
  1104.29.81.00.00– – – – – Buğdaydan
  1104.29.85.00.00– – – – – Çavdardan
  1104.29.89.00.00– – – – – Diğerleri
  1104.30– Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş veya öğütülmüş):
  1104.30.10.00.00– – Buğday
  – – Diğer hububat:
  1104.30.90.00.11– – – Mısır özü
  1104.30.90.00.19– – – Diğerleri
  11.05Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
  1105.10– Patates unu,ezmesi ve tozları
  1105.10.00.00.11– – Patates unu
  1105.10.00.00.12– – Patates ezmesi ve tozları
  1105.20.00.00.00– Patates flokonları, granülleri ve pelletleri
  11.0607.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:
  1106.10.00.00.00– 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar
  1106.20– 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
  1106.20.10.00.00– – Başka maddeler katılmış (denature)
  – – Diğerleri
  1106.20.90.00.11– – – Salep
  1106.20.90.00.19– – – Diğerleri
  1106.30– 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :
  1106.30.10.00.00– – Muza ait olanlar
  – – Diğerlerine ait olanlar
  1106.30.90.00.15– – – Fındıktan olanlar
  1106.30.90.00.19– – – Diğerleri
  11.07Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
  1107.10– Kavrulmamış:
  – – Buğday maltı:
  1107.10.11.00.00– – – Un şeklinde olanlar
  1107.10.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Un şeklinde olanlar
  1107.10.91.00.11– – – – Arpadan olanlar
  1107.10.91.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  1107.10.99.00.11– – – – Arpadan olanlar
  1107.10.99.00.19– – – – Diğerleri
  1107.20– Kavrulmuş
  1107.20.00.00.11– – Buğday
  1107.20.00.00.12– – Arpa
  1107.20.00.00.19– – Diğerleri
  11.08Nişastalar; inülin:
  – Nişastalar:
  1108.11– – Buğday nişastası:
  1108.11.00.10.00– – – Torba içinde olanlar
  1108.11.00.90.00– – – Diğerleri
  1108.12– – Mısır nişastası:
  1108.12.00.10.00– – – Torba içinde olanlar
  1108.12.00.90.00– – – Diğerleri
  1108.13– – Patates nişastası:
  1108.13.00.10.00– – – Torba içinde olanlar
  1108.13.00.90.00– – – Diğerleri
  1108.14– – Manyok (cassava) nişastası:
  1108.14.00.10.00– – – Torba içinde olanlar
  1108.14.00.90.00– – – Diğerleri
  1108.19– – Diğer nişastalar:
  – – – Pirinç nişastası:
  1108.19.10.10.00– – – – Torba içinde olanlar
  1108.19.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  1108.19.90.10.00– – – – Torba içinde olanlar
  1108.19.90.90.00– – – – Diğerleri
  1108.20.00.00.00– İnülin
  1109.00.00.00.00Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
  image_pdfimage_print