GTİP 81.01 / 81.13 (Diğer Adi Metaller; Sermetler; Bunlardan Eşya)

  23
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  81.01Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8101.10.00.00.00– Tozlar
  – Diğerleri:
  8101.94.00.00.00– – İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
  8101.96.00.00.00– – Teller
  8101.97– – Döküntü ve hurdalar:
  8101.97.00.10.00– – – Döküntüler
  8101.97.00.90.00– – – Hurdalar
  8101.99– – Diğerleri:
  8101.99.10.00.00– – – Çubuklar ve miller (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar
  – – – Diğerleri:
  8101.99.90.10.00– – – – Tungstenden mamul eşya
  – – – – Diğerleri :
  8101.99.90.90.11– – – – – Tungstenden mamul flamanlar
  8101.99.90.90.19– – – – – Diğerleri
  81.02Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8102.10.00.00.00– Tozlar
  – Diğerleri:
  8102.94.00.00.00– – İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
  8102.95– – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar :
  8102.95.00.00.11– – – Çubuklar
  8102.95.00.00.12– – – Profiller
  8102.95.00.00.13– – – Saclar
  8102.95.00.00.14– – – Şeritler
  8102.95.00.00.15– – – Yapraklar
  8102.96.00.00.00– – Teller
  8102.97– – Döküntü ve hurdalar :
  8102.97.00.10.00– – – Döküntüler
  8102.97.00.90.00– – – Hurdalar
  8102.99– – Diğerleri :
  8102.99.00.00.11– – – Molibdenden mamul flamanlar
  8102.99.00.00.19– – – Diğerleri
  81.03Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
  8103.20– İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil); tozlar:
  8103.20.00.10.00– – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil)
  8103.20.00.90.00– – Tozlar
  8103.30– Döküntü ve hurdalar :
  8103.30.00.10.00– – Döküntüler
  8103.30.00.90.00– – Hurdalar
  8103.90– Diğerleri:
  – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar :
  8103.90.10.00.11– – – Çubuklar
  8103.90.10.00.12– – – Profiller
  8103.90.10.00.13– – – Teller
  8103.90.10.00.14– – – Saclar
  8103.90.10.00.15– – – Şeritler
  8103.90.10.00.16– – – Yapraklar
  8103.90.90.00.00– – Diğerleri
  81.04Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  – İşlenmemiş magnezyum:
  8104.11.00.00.00– – Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler
  8104.19.00.00.00– – Diğerleri
  8104.20– Döküntü ve hurdalar :
  8104.20.00.00.11– – Döküntüler
  8104.20.00.00.12– – Hurdalar
  8104.30.00.00.00– Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar
  8104.90– Diğerleri :
  8104.90.00.00.11– – Çubuklar
  8104.90.00.00.12– – Profiller
  8104.90.00.00.13– – Teller
  8104.90.00.00.19– – Diğerleri
  81.05Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
  8105.20– Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş kobalt; tozlar:
  8105.20.00.00.11– – İşlenmemiş kobalt
  8105.20.00.00.12– – Kobalt tozları
  8105.20.00.00.19– – Diğerleri
  8105.30– Döküntü ve hurdalar :
  8105.30.00.00.11– – Kobalt döküntüleri
  8105.30.00.00.12– – Kobalt hurdaları
  8105.90.00.00.00– Diğerleri
  8106.00Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
  – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :
  8106.00.10.00.11– – İşlenmemiş bizmut
  8106.00.10.00.12– – Bizmut döküntüleri
  8106.00.10.00.13– – Bizmut hurdaları
  8106.00.10.00.14– – Bizmut tozları
  8106.00.90.00.00– Diğerleri
  81.07Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8107.20– İşlenmemiş kadmiyum; tozlar :
  8107.20.00.00.11– – İşlenmemiş kadmiyum
  8107.20.00.00.12– – Kadmiyum tozları
  8107.30– Döküntü ve hurdalar :
  8107.30.00.00.11– – Kadmiyum döküntüleri
  8107.30.00.00.12– – Kadmiyum hurdaları
  8107.90.00.00.00– Diğerleri
  81.08Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8108.20– İşlenmemiş titanyum; tozlar:
  8108.20.00.00.11– – İşlenmemiş titanyum
  8108.20.00.00.12– – Titanyum tozları
  8108.30– Döküntü ve hurdalar :
  8108.30.00.00.11– – Titanyum döküntüleri
  8108.30.00.00.12– – Titanyum hurdaları
  8108.90– Diğerleri:
  8108.90.30.00.00– – Çubuklar, profiller ve teller
  8108.90.50.00.00– – Saclar, şeritler ve yapraklar
  8108.90.60.00.00– – İnce ve kalın borular
  8108.90.90.00.00– – Diğerleri
  81.09Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8109.20– İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:
  8109.20.00.00.11– – İşlenmemiş zirkonyum
  8109.20.00.00.12– – Zirkonyum tozları
  8109.30– Döküntü ve hurdalar :
  8109.30.00.00.11– – Zirkonyum döküntüleri
  8109.30.00.00.12– – Zirkonyum hurdaları
  8109.90.00.00.00– Diğerleri
  81.10Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  8110.10– İşlenmemiş antimon; tozlar:
  8110.10.00.00.11– – İşlenmemiş antimon
  8110.10.00.00.12– – Antimon tozları
  8110.20– Döküntü ve hurdalar :
  8110.20.00.00.11– – Antimon döküntüleri
  8110.20.00.00.12– – Antimon hurdaları
  8110.90.00.00.00– Diğerleri
  8111.00Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
  – İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:
  – – İşlenmemiş manganez; tozlar :
  8111.00.11.00.11– – – İşlenmemiş manganez
  8111.00.11.00.12– – – Manganez tozları
  – – Döküntü ve hurdalar :
  8111.00.19.00.11– – – Manganez döküntüleri
  8111.00.19.00.12– – – Manganez hurdaları
  8111.00.90.00.00– Diğerleri
  81.12Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
  – Berilyum:
  8112.12– – İşlenmemiş berilyum; tozlar:
  8112.12.00.00.11– – – İşlenmemiş berilyum
  8112.12.00.00.12– – – Berilyum tozları
  8112.13– – Döküntü ve hurdalar :
  8112.13.00.00.11– – – Berilyum döküntüleri
  8112.13.00.00.12– – – Berilyum hurdaları
  8112.19– – Diğerleri :
  8112.19.00.00.11– – – İşlenmiş berilyum
  8112.19.00.00.12– – – Berilyumdan eşya
  8112.19.00.00.19– – – Diğerleri
  – Krom:
  8112.21– – İşlenmemiş krom; tozlar:
  8112.21.10.00.00– – – Ağırlık itibariyle % 10’dan fazla nikel içeren krom alaşımları
  – – – Diğerleri:
  8112.21.90.00.11– – – – İşlenmemiş krom
  8112.21.90.00.12– – – – Krom tozları
  8112.22– – Döküntü ve hurdalar :
  8112.22.00.00.11– – – Krom döküntüleri
  8112.22.00.00.12– – – Krom hurdaları
  8112.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Talyum
  8112.51– – İşlenmemiş ; tozlar :
  8112.51.00.00.11– – – İşlenmemiş talyum
  8112.51.00.00.12– – – Talyum tozları
  8112.52– – Döküntü ve hurdalar :
  8112.52.00.00.11– – – Talyum döküntüleri
  8112.52.00.00.12– – – Talyum hurdaları
  8112.59.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  8112.92– – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
  – – – Hafniyum (seltiyum) :
  8112.92.10.00.11– – – – İşlenmemiş hafniyum
  8112.92.10.00.12– – – – Hafniyum döküntüleri
  8112.92.10.00.13– – – – Hafniyum hurdaları
  8112.92.10.00.14– – – – Hafniyum tozları
  – – – Niobyum (kolombiyum); renyum; galyum; indiyum; vanadyum; germanyum :
  – – – – Döküntü ve hurdalar :
  8112.92.21.00.11– – – – – Niobyum döküntüleri
  8112.92.21.00.12– – – – – Niobyum hurdaları
  8112.92.21.00.13– – – – – Renyum döküntüleri
  8112.92.21.00.14– – – – – Renyum hurdaları
  8112.92.21.00.15– – – – – Galyum döküntüleri
  8112.92.21.00.16– – – – – Galyum hurdaları
  8112.92.21.00.17– – – – – İndiyum döküntüleri
  8112.92.21.00.18– – – – – İndiyum hurdaları
  8112.92.21.00.21– – – – – Vanadyum döküntüleri
  8112.92.21.00.22– – – – – Vanadyum hurdaları
  8112.92.21.00.23– – – – – Germanyum döküntüleri
  8112.92.21.00.24– – – – – Germanyum hurdaları
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Niobyum (kolombiyum);renyum :
  8112.92.31.00.11– – – – – – İşlenmemiş Niobyum
  8112.92.31.00.12– – – – – – Niobyum tozları
  8112.92.31.00.13– – – – – – İşlenmemiş Renyum
  8112.92.31.00.14– – – – – – Renyum tozları
  – – – – – İndiyum :
  8112.92.81.00.11– – – – – – İşlenmemiş İndiyum
  8112.92.81.00.12– – – – – – İndiyum tozları
  – – – – -Galyum:
  8112.92.89.00.11– – – – – – İşlenmemiş Galyum
  8112.92.89.00.12– – – – – – Galyum tozları
  – – – – – Vanadyum :
  8112.92.91.00.11– – – – – – İşlenmemiş Vanadyum
  8112.92.91.00.12– – – – – – Vanadyum tozları
  – – – – -Germanyum :
  8112.92.95.00.11– – – – – – İşlenmemiş Germanyum
  8112.92.95.00.12– – – – – – Germanyum tozları
  8112.99– – Diğerleri:
  – – – Hafniyum (seltiyum);germanyum :
  8112.99.20.00.11– – – – Hafniyum (seltiyum)
  8112.99.20.00.12– – – – Germanyum
  8112.99.30.00.00– – – Niobyum (kolombiyum); renyum
  8112.99.70.00.00– – – Galyum, indiyum;vanadyum
  8113.00Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
  8113.00.20.00.00– İşlenmemiş
  – Döküntü ve hurdalar :
  8113.00.40.00.11– – Sermet döküntüleri
  8113.00.40.00.12– – Sermet hurdaları
  8113.00.90.00.00– Diğerleri
  image_pdfimage_print