GTİP 59.01-59.11 (Mensucat, Kauçuk)

  Fasıl No Fasıl Açıklaması
  59.01 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:
  5901.10.00.00.00 – Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat
  5901.90 – Diğerleri:
  5901.90.00.10.00 – – Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler
  5901.90.00.90.00 – – Diğerleri
  59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):
  5902.10 – Naylon veya diğer poliamidlerden:
  5902.10.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş
  – – Diğerleri:
  5902.10.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
  5902.10.90.90.00 – – – Diğerleri
  5902.20 – Poliesterlerden:
  5902.20.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş
  – – Diğerleri:
  5902.20.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
  5902.20.90.90.00 – – – Diğerleri
  5902.90 – Diğerleri:
  5902.90.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş
  – – Diğerleri:
  5902.90.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden) mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)
  5902.90.90.90.00 – – – Diğerleri
  59.03 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
  5903.10 – Poli(vinil klorür) ile:
  – – Emdirilmiş:
  5903.10.10.10.00 – – – Deri taklidi
  5903.10.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
  5903.10.90.10.00 – – – Deri taklidi
  5903.10.90.90.00 – – – Diğerleri
  5903.20 – Poliüretanla:
  – – Emdirilmiş:
  5903.20.10.10.00 – – – Deri taklidi
  5903.20.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
  5903.20.90.10.00 – – – Deri taklidi
  5903.20.90.90.00 – – – Diğerleri
  5903.90 – Diğerleri:
  – – Emdirilmiş:
  5903.90.10.10.00 – – – Deri taklidi
  5903.90.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
  – – – Selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerle ve ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddelerle:
  5903.90.91.10.00 – – – – Deri taklidi
  5903.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  5903.90.99.10.00 – – – – Deri taklidi
  5903.90.99.90.00 – – – – Diğerleri
  59.04 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın):
  5904.10.00.00.00 – Linoleum
  5904.90.00.00.00 – Diğerleri
  5905.00 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
  5905.00.10.00.00 – Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden oluşanlar
  – Diğerleri:
  5905.00.30.00.00 – – Ketenden
  5905.00.50.00.00 – – Jütten
  – – Suni veya sentetik liflerden
  5905.00.70.00.11 – – – Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)
  5905.00.70.00.12 – – – Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar
  5905.00.70.00.13 – – – Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar
  5905.00.70.00.14 – – – Dokunmamış olanlar
  5905.00.70.00.15 – – – Keçeden olanlar
  5905.00.70.00.19 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – İpek, şap, buret mensucattan
  5905.00.90.10.11 – – – – İpekten olanlar
  5905.00.90.10.12 – – – – Şap ve buretten olanlar
  5905.00.90.20.00 – – – Rami mensucattan olanlar
  – – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden yapılan mensucattan:
  5905.00.90.31.00 – – – – Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar
  5905.00.90.39.00 – – – – Diğerleri
  5905.00.90.40.00 – – – Keçeden olanlar
  5905.00.90.50.00 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme olanlar hariç) olanlar
  59.06 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
  5906.10.00.00.00 – Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant
  – Diğerleri:
  5906.91.00.00.00 – – Örme veya kroşe
  5906.99 – – Diğerleri:
  5906.99.10.00.00 – – – Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat
  5906.99.90.00.00 – – – Diğerleri
  5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler “tualler”
  5908.00 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın) :
  5908.00.00.10.00 – Beyaz alevli lambalar için gömlekler
  5908.00.00.90.00 – Diğerleri
  5909.00 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):
  – Sentetik liflerden
  5909.00.10.00.11 – – Yangın hortumları
  5909.00.10.00.19 – – Diğerleri
  – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
  – – Yün ve kıldan hortumlar
  5909.00.90.10.11 – – – Yangın hortumları
  5909.00.90.10.19 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  5909.00.90.90.11 – – – Yangın hortumları
  5909.00.90.90.12 – – – Pamuktan hortumlar
  5909.00.90.90.13 – – – Ketenden hortumlar
  5909.00.90.90.19 – – – Diğerleri
  5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
  59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:
  5911.10.00.00.00 – Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]
  5911.20 – Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)
  5911.20.00.00.11 – – İpekten
  5911.20.00.00.12 – – Şap liflerinden
  5911.20.00.00.13 – – Suni, sentetik liflerden
  5911.20.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar
  – Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler:
  5911.31 – – Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:
  – – – İpekten, sentetik veya suni liflerden:
  5911.31.11.00.00 – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş mensucat (keçeli olsun olmasın)
  – – – – Diğerleri
  5911.31.19.00.11 – – – – – İpekten olanlar
  5911.31.19.00.12 – – – – – Sentetik veya suni liflerden olanlar
  5911.31.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
  5911.32 – – Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:
  – – – İpekten, suni veya sentetik liflerden
  5911.32.11.00.00 – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş, sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri)
  5911.32.19.00.00 – – – – Diğerleri
  5911.32.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
  5911.40.00.00.00 – Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil)
  5911.90 – Diğerleri:
  – – Keçeden
  5911.90.10.00.11 – – – Polisaj keçesi
  5911.90.10.00.19 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  5911.90.91.00.00 – – – Yarı iletken waferların üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
  – – – Diğerleri:
  5911.90.99.00.11 – – – – Basma makinalarına mahsus blanketler
  5911.90.99.00.12 – – – – Filtre torbaları
  5911.90.99.00.19 – – – – Diğerleri

   

  GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  Önceki İçerikGTİP 58.01-58.11 (Özel Mensucat Dokuma İşleme)
  Sonraki İçerikGTİP 60.01-60.06 (Örme, Uzun Tüylü Mencusat)