GTİP 23.01 / 23.09 (Gıda Sanayiinin Kalıntı ve Döküntüleri; Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler)

  49
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):
  2301.10– Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar
  2301.10.00.00.13– – Kanatlı hayvanlardan elde edilenler
  2301.10.00.00.14– – Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler
  2301.10.00.00.18– – Diğerleri
  2301.20– Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga sızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri
  2301.20.00.00.11– – Balık unu
  2301.20.00.00.19– – Diğerleri
  23.02Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):
  2302.10– Mısırdan elde edilenler:
  – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
  2302.10.10.00.11– – – Kepekler
  2302.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  2302.10.90.00.11– – – Kepekler
  2302.10.90.00.19– – – Diğerleri
  2302.30– Buğdaydan elde edilenler:
  – – Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28’i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10’u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
  2302.30.10.00.11– – – Kepekler
  2302.30.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  2302.30.90.00.11– – – Kepekler
  2302.30.90.00.19– – – Diğerleri
  2302.40– Diğer hububattan elde edilenler:
  – – Pirinçten elde edilenler:
  – – – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
  2302.40.02.00.11– – – – Kepekler
  2302.40.02.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  2302.40.08.00.11– – – – Kepekler
  2302.40.08.00.19– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  – – – Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28’i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10’u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
  2302.40.10.00.11– – – – Kepekler
  2302.40.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  2302.40.90.00.11– – – – Kepekler
  2302.40.90.00.19– – – – Diğerleri
  2302.50– Baklagillerden elde edilenler
  2302.50.00.00.11– – Kepekler
  2302.50.00.00.19– – Diğerleri
  23.03Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın):
  2303.10– Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:
  – – Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
  – – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40’tan fazla olanlar
  2303.10.11.00.11– – – – Mısır gluteni
  2303.10.11.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40 veya daha az olanlar
  2303.10.19.00.11– – – – Mısır gluteni
  2303.10.19.00.19– – – – Diğerleri
  2303.10.90.00.00– – Diğerleri
  2303.20– Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları:
  2303.20.10.00.00– – Şeker pancarının etli kısımları
  2303.20.90.00.00– – Diğerleri
  2303.30.00.00.00– Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları
  2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın)
  2305.00.00.00.00Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
  23.06Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın):
  2306.10.00.00.00– Pamuk tohumundan
  2306.20.00.00.00– Keten tohumundan
  2306.30.00.00.00– Ayçiçeği tohumundan
  – Rep veya kolza tohumundan
  2306.41.00.00.00– – Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan
  2306.49.00.00.00– – Diğerleri
  2306.50.00.00.00– Hindistan cevizi veya kopradan
  2306.60.00.00.00– Palm cevizi veya palm bademinden
  2306.90– Diğerleri:
  2306.90.05.00.00– – Mısır embriyolarından
  – – Diğerleri:
  – – – Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer artıklar:
  2306.90.11.00.00– – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar
  2306.90.19.00.00– – – – Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar
  2306.90.90.00.00– – – Diğerleri
  2307.00Şarap tortusu; ham tartar:
  – Şarap tortusu:
  2307.00.11.00.00– – Alkol derecesi % 7,9’u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla olanlar
  2307.00.19.00.00– – Diğerleri
  2307.00.90.00.00– Ham tartar
  2308.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):
  – Üzüm posası:
  2308.00.11.00.00– – Alkol derecesi % 4,3’ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40’dan daha fazla olanlar
  2308.00.19.00.00– – Diğerleri
  2308.00.40.00.00– Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç)
  2308.00.90.00.00– Diğerleri
  23.09Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:
  2309.10– Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :
  – – Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
  – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içerenler :
  – – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler :
  2309.10.11.00.00– – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.10.13.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.10.15.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75’den az süt ürünleri içerenler
  2309.10.19.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  – – – – Ağırlık itibariyle %10’dan fazla fakat %30’dan fazla olmayan nişasta içerenler
  2309.10.31.00.00– – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.10.33.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.10.39.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  – – – – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla nişasta içerenler :
  2309.10.51.00.00– – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.10.53.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.10.59.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  2309.10.70.00.00– – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
  2309.10.90.00.00– – Diğerleri
  2309.90– Diğerleri :
  2309.90.10.00.00– – Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler
  2309.90.20.00.00– – Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler
  – – Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):
  – – – Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
  – – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin veya maltodekstrin şurubu içerenler :
  – – – – – Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler:
  2309.90.31.00.00– – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.90.33.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.90.35.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75’den az süt ürünleri içerenler
  2309.90.39.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  – – – – – Ağırlık itibariyle %10’dan fazla fakat %30’dan fazla olmayan nişasta içerenler:
  2309.90.41.00.00– – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.90.43.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.90.49.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  – – – – – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla nişasta içerenler :
  2309.90.51.00.00– – – – – – Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler
  2309.90.53.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler
  2309.90.59.00.00– – – – – – Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
  2309.90.70.00.00– – – – Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
  – – – Diğerleri :
  2309.90.91.00.00– – – – Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları
  – – – – Diğerleri:
  2309.90.96.10.00– – – – – Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri
  – – – – – Diğerleri:
  2309.90.96.90.11– – – – – – Diğer balık yemleri
  2309.90.96.90.12– – – – – – İz mineral maddeler
  2309.90.96.90.13– – – – – – Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları
  2309.90.96.90.19– – – – – – Diğerleri
  image_pdfimage_print