GTİP 57.01 / 57.05 (Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları)

  19
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  57.01Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
  5701.10– Yünden veya ince hayvan kıllarından:
  – – Toplam ağırlık itibariyle % 10’dan fazla ipek veya ipek döküntüsü içerenler (buret hariç)
  – – – El yapımı olanlar
  5701.10.10.00.12– – – – Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar
  5701.10.10.00.13– – – – Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar
  5701.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – El yapımı olanlar
  5701.10.90.00.11– – – – Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar
  5701.10.90.00.12– – – – Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar
  5701.10.90.00.13– – – – Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar
  5701.10.90.00.14– – – – Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar
  5701.10.90.00.90– – – Diğerleri
  5701.90– Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
  – – İpekten, ipek döküntüsünden (buret hariç), sentetik liflerden, 56.05 pozisyonundaki ipliklerden veya metal iplik içeren dokumaya elverişli maddelerden:
  – – – Tabii ipekten olanlar :
  – – – – El yapımı olanlar
  5701.90.10.00.12– – – – – Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar
  5701.90.10.00.13– – – – – Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar
  5701.90.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Suni ipekten olanlar :
  5701.90.10.00.21– – – – El yapımı olanlar
  5701.90.10.00.29– – – – Diğerleri
  – – – Sentetik liflerden olanlar :
  5701.90.10.00.31– – – – El yapımı olanlar
  5701.90.10.00.39– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  5701.90.10.00.41– – – – El yapımı olanlar
  5701.90.10.00.49– – – – Diğerleri
  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
  – – – Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden olanlar
  5701.90.90.10.11– – – – El yapımı olanlar
  5701.90.90.10.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Suni liflerden olanlar
  5701.90.90.90.11– – – – – El yapımı olanlar
  5701.90.90.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri
  5701.90.90.90.21– – – – – El yapımı olanlar
  5701.90.90.90.29– – – – – Diğerleri
  57.02Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri dahil):
  5702.10– Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri
  5702.10.00.10.00– – Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler
  – – Diğerleri
  5702.10.00.90.11– – – Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler
  5702.10.00.90.19– – – Diğerleri
  5702.20.00.00.00– Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları
  – Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olmayanlar):
  – – Yünden veya ince hayvan kıllarından :
  5702.31.10.00.00– – – Aksminster halıları
  5702.31.80.00.00– – – Diğerleri
  5702.32.00.00.00– – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
  5702.39– – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
  5702.39.00.00.11– – – Pamuktan
  – – – Diğerleri
  5702.39.00.00.91– – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
  5702.39.00.00.92– – – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
  5702.39.00.00.99– – – – Diğerleri
  5702.41– – Yünden veya ince hayvan kıllarından
  – Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olanlar):
  5702.41.10.00.00– – – Aksminster halıları
  5702.41.90.00.00– – – Diğerleri
  5702.42.00.00.00– – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
  5702.49– – Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
  – – – Jütten ve koko liflerinden paspaslar
  5702.49.00.10.11– – – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
  5702.49.00.10.12– – – – Koko liflerinden paspaslar
  – – – Diğerleri
  5702.49.00.90.11– – – – Pamuktan
  5702.49.00.90.12– – – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
  5702.49.00.90.19– – – – Diğerleri
  5702.50– Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar):
  5702.50.10.00.00– – Yünden veya ince hayvan kıllarından
  – – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden:
  5702.50.31.00.00– – – Polipropilenden olanlar
  5702.50.39.00.00– – – Diğerleri
  5702.50.90.00.00– – Diğer dokumaya elverişli maddelerden
  – Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olanlar):
  5702.91.00.00.00– – Yünden veya ince hayvan kıllarından
  – – Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
  5702.92.10.00.00– – – Polipropilenden olanlar
  5702.92.90.00.00– – – Diğerleri
  5702.99– – Diğer dokumaya elverişli maddelerden
  5702.99.00.00.11– – – 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar
  5702.99.00.00.12– – – Pamuktan olanlar
  5702.99.00.00.13– – – Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar
  5702.99.00.00.19– – – Diğerleri
  57.03Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
  5703.10.00.00.00– Yünden veya ince hayvan kıllarından
  5703.20– Naylon veya diğer poliamidlerden:
  – – Baskılı:
  5703.20.12.00.00– – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
  5703.20.18.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri :
  5703.20.92.00.00– – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
  5703.20.98.00.00– – – Diğerleri
  5703.30– Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden:
  – – Polipropilenden:
  5703.30.12.00.00– – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
  5703.30.18.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  5703.30.82.00.00– – – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
  5703.30.88.00.00– – – Diğerleri
  5703.90– Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
  5703.90.20.00.00– – Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)
  5703.90.80.00.00– – Diğerleri
  57.04Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
  5704.10.00.00.00– Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler)
  5704.20.00.00.00– Karolar (yüzeyi 0,3 m2’yi geçen fakat 1 m2’yi geçmeyenler)
  5704.90– Diğerleri
  5704.90.00.00.11– – El yapımı olanlar
  5704.90.00.00.19– – Diğerleri
  5705.00Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
  5705.00.30.00.00– Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden
  5705.00.80.00.00– Diğer dokumaya elverişli maddelerden
  image_pdfimage_print