GTİP 15.01 / 15.22 (Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal ve Bitkisel Mumlar)

  23
  image_pdfimage_print
  FasılNoFasıl Açıklaması
  15.01Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
  1501.10– Lard :
  – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  1501.10.10.10.00– – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
  1501.10.10.90.00– – – Diğerleri
  1501.10.90.00.00– – Diğerleri
  1501.20– Diğer domuz yağı :
  – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  1501.20.10.10.00– – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
  1501.20.10.90.00– – – Diğerleri
  1501.20.90.00.00– – Diğerleri
  1501.90.00.00.00– Diğerleri
  15.02Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :
  1502.10– Donyağı:
  1502.10.10.00.00– – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  1502.10.90.00.00– – Diğerleri
  1502.90– Diğerleri:
  – – Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  1502.90.10.10.00– – – Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
  1502.90.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  1502.90.90.00.11– – – Sığır yağları
  1502.90.90.00.12– – – Koyun ve keçi yağları
  1503.00Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
  – Lard stearini ve oleostearin:
  – – Sınai amaçlar için kullanılanlar:
  1503.00.11.10.00– – – Lard stearini
  1503.00.11.20.00– – – Oleostearin
  – – Diğerleri:
  1503.00.19.10.00– – – Lard stearini
  1503.00.19.20.00– – – Oleostearin
  1503.00.30.00.00– Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – Diğerleri:
  1503.00.90.10.00– – Sıvı lard
  1503.00.90.90.00– – Diğerleri
  15.04Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
  1504.10– Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
  – – Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler:
  1504.10.10.10.00– – – Tababette kullanılanlar
  1504.10.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  1504.10.91.00.00– – – Tütün balıklarından olanlar
  – – – Diğerleri:
  1504.10.99.10.00– – – – Tababette kullanılanlar
  1504.10.99.90.00– – – – Diğerleri
  1504.20– Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları ( karaci ğerlerin sıvı yağları hariç):
  1504.20.10.00.00– – Katı fraksiyonlar
  1504.20.90.00.00– – Diğerleri
  1504.30– Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
  1504.30.10.00.00– – Katı fraksiyonlar
  – – Diğerleri
  1504.30.90.00.11– – – Balina yağı
  1504.30.90.00.19– – – Diğerleri
  1505.00Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
  1505.00.10.00.00– Ham yapağı yağı
  – Diğerleri
  1505.00.90.00.11– – Lanolin
  1505.00.90.00.19– – Diğerleri
  1506.00Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
  1506.00.00.00.11– At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil)
  1506.00.00.00.12– Paça yağları
  1506.00.00.00.13– Sıvı kemik yağı
  1506.00.00.00.19– Diğerleri
  15.07Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
  1507.10– Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
  1507.10.10.00.00– – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1507.10.90.00.00– – Diğerleri
  1507.90– Diğerleri:
  1507.90.10.00.00– – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1507.90.90.00.00– – Diğerleri
  15.08Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
  1508.10– Ham yağ:
  1508.10.10.00.00– – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1508.10.90.00.00– – Diğerleri
  1508.90– Diğerleri:
  1508.90.10.00.00– – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1508.90.90.00.00– – Diğerleri
  15.09Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
  1509.10– Saf zeytinyağı:
  1509.10.10.00.00– – Lampant zeytinyağı
  1509.10.20.00.00– – Ekstra saf zeytinyağı
  – – Diğerleri
  1509.10.80.00.11– – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.10.80.00.12– – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.10.80.00.13– – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.10.80.00.14– – – Diğerleri
  1509.90– Diğerleri
  1509.90.00.00.14– – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.90.00.00.15– – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.90.00.00.16– – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
  1509.90.00.00.18– – Diğerleri
  1510.00Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
  1510.00.10.00.00– Ham yağ
  – Diğerleri
  1510.00.90.00.11– – Prina yağı
  1510.00.90.00.19– – Diğerleri
  15.11Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
  1511.10– Ham yağ:
  1511.10.10.00.00– – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1511.10.90.00.00– – Diğerleri
  1511.90– Diğerleri:
  – – Katı fraksiyonlar:
  – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  1511.90.11.00.11– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1511.90.11.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  1511.90.19.00.11– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – – Diğerleri:
  1511.90.19.00.21– – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
  1511.90.19.00.29– – – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  1511.90.91.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri
  1511.90.99.00.11– – – – Süper olein
  1511.90.99.00.19– – – – Diğerleri
  15.12Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
  – Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:
  1512.11– – Ham yağlar:
  1512.11.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri:
  1512.11.91.00.00– – – – Ayçiçeği tohumu yağı
  1512.11.99.00.00– – – – Aspir yağı
  1512.19– – Diğerleri:
  1512.19.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri:
  1512.19.90.00.11– – – – Ayçiçeği tohumu yağı
  1512.19.90.00.19– – – – Aspir yağı
  – Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları:
  1512.21– – Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın):
  1512.21.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1512.21.90.00.00– – – Diğerleri
  1512.29– – Diğerleri:
  1512.29.10.00.00– – -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1512.29.90.00.00– – – Diğerleri
  15.13Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
  – Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları:
  1513.11– – Ham yağ:
  1513.11.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri:
  1513.11.91.00.00– – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  1513.11.99.00.00– – – – Diğerleri
  1513.19– – Diğerleri:
  – – – Katı fraksiyonlar:
  1513.19.11.00.00– – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  – – – – Diğerleri:
  1513.19.19.00.11– – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
  1513.19.19.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  1513.19.30.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – – Diğerleri:
  1513.19.91.00.00– – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  – – – – – Diğerleri:
  1513.19.99.00.11– – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
  1513.19.99.00.19– – – – – – Diğerleri
  – Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları:
  1513.21– – Ham yağlar:
  – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  1513.21.10.00.11– – – – Palm çekirdeği yağı
  1513.21.10.00.19– – – – Babassu yağı
  – – – Diğerleri:
  1513.21.30.00.00– – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  – – – – Diğerleri:
  1513.21.90.00.11– – – – – Palm çekirdeği yağı
  1513.21.90.00.12– – – – – Babassu yağı
  1513.29– – Diğerleri:
  – – – Katı fraksiyonlar:
  1513.29.11.00.00– – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Palm çekirdeği yağı:
  1513.29.19.00.11– – – – – – Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
  1513.29.19.00.19– – – – – – Diğerleri
  1513.29.19.00.29– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  1513.29.30.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
  – – – – Diğerleri:
  1513.29.50.00.00– – – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
  – – – – – Diğerleri :
  1513.29.90.00.11– – – – – – Palm çekirdeği yağı
  1513.29.90.00.19– – – – – – Babassu yağı
  15.14Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
  – Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:
  1514.11– – Ham yağlar :
  1514.11.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1514.11.90.00.00– – – Diğerleri
  1514.19– – Diğerleri :
  1514.19.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1514.19.90.00.00– – – Diğerleri
  1514.91– – Ham yağlar :
  – Diğerleri:
  1514.91.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1514.91.90.00.00– – – Diğerleri
  1514.99– – Diğerleri :
  1514.99.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1514.99.90.00.00– – – Diğerleri
  15.15Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
  – Keten tohumu yağı ve fraksiyonları :
  1515.11– – Ham yağ :
  1515.11.00.10.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.11.00.90.00– – – Diğerleri
  1515.19– – Diğerleri :
  1515.19.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.19.90.00.00– – – Diğerleri
  – Mısır yağı ve fraksiyonları :
  1515.21– – Ham yağ :
  1515.21.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – Diğerleri
  1515.21.90.00.11– – – – Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı
  1515.21.90.00.19– – – – Diğerleri
  1515.29– – Diğerleri :
  1515.29.10.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.29.90.00.00– – – Diğerleri
  1515.30– Hint yağı ve fraksiyonları:
  1515.30.10.00.00– – Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar
  1515.30.90.00.00– – Diğerleri
  1515.50– Susam yağı ve fraksiyonları:
  – – Ham yağ:
  1515.50.11.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.50.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  1515.50.91.00.00– – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.50.99.00.00– – – Diğerleri
  1515.90– Diğerleri:
  – – Çin ağacı yağı ; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları :
  – – – Jojoba yağı ve fraksiyonları:
  1515.90.11.11.00– – – – Ham yağ
  1515.90.11.19.00– – – – Diğerleri
  1515.90.11.90.00– – – Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları
  – – Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları:
  – – – Ham yağ:
  1515.90.21.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.90.29.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  1515.90.31.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  1515.90.39.00.00– – – – Diğerleri
  – -Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları:
  – – – Ham yağlar:
  1515.90.40.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – – Diğerleri:
  1515.90.51.00.00– – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
  1515.90.59.00.00– – – – – Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
  – – – Diğerleri :
  1515.90.60.00.00– – – – Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
  – – – – Diğerleri :
  1515.90.91.00.00– – – – – Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
  1515.90.99.00.00– – – – – Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
  15.16Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :
  1516.10– Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
  – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
  1516.10.10.00.11– – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
  1516.10.10.00.12– – – Domuz yağından elde edilenler
  1516.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  1516.10.90.10.00– – – Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı
  – – – Diğerleri
  1516.10.90.90.11– – – – Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
  1516.10.90.90.12– – – – Domuz yağından elde edilenler
  1516.10.90.90.19– – – – Diğerleri
  1516.20– Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
  1516.20.10.00.00– – Hidrojene hint yağı (opalwax)
  – – Diğerleri:
  – – – Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
  1516.20.91.00.11– – – – Pamuk yağı
  1516.20.91.00.12– – – – Soya yağı
  1516.20.91.00.13– – – – Yerfıstığı yağı
  1516.20.91.00.14– – – – Zeytinyağı
  1516.20.91.00.15– – – – Palm yağı
  1516.20.91.00.16– – – – Ayçiçeği tohumu yağı
  1516.20.91.00.17– – – – Hindistan cevizi (kopra) yağı
  1516.20.91.00.18– – – – Rep yağı
  1516.20.91.00.21– – – – Kolza yağı
  1516.20.91.00.22– – – – Hardal yağı
  1516.20.91.00.23– – – – Keten tohumu yağı
  1516.20.91.00.24– – – – Mısır yağı
  1516.20.91.00.25– – – – Hint yağı
  1516.20.91.00.26– – – – Susam yağı
  1516.20.91.00.27– – – – Babassu yağı
  1516.20.91.00.28– – – – Palm çekirdeği yağı
  1516.20.91.00.29– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  – – – – Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve babassu yağları
  1516.20.95.00.11– – – – – Kolza yağı
  1516.20.95.00.12– – – – – Keten tohumu yağı
  1516.20.95.00.13– – – – – Rep tohumu yağı
  1516.20.95.00.14– – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
  1516.20.95.00.15– – – – – Babassu yağları
  1516.20.95.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri :
  – – – – – Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohumu yağları; palm çekirdeği , illipe, hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle % 50’den az olan diğer yağlar
  1516.20.96.00.11– – – – – – Yerfıstığı yağı
  1516.20.96.00.12– – – – – – Pamuk tohumu yağı
  1516.20.96.00.13– – – – – – Soya yağı
  1516.20.96.00.14– – – – – – Ayçiçeği tohumu yağı
  1516.20.96.00.19– – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri
  1516.20.98.00.11– – – – – – Zeytinyağı
  1516.20.98.00.12– – – – – – Palm yağı
  1516.20.98.00.13– – – – – – Palm çekirdeği yağı
  1516.20.98.00.14– – – – – – Hardal yağı
  1516.20.98.00.15– – – – – – Mısır yağı
  1516.20.98.00.16– – – – – – Hint yağı
  1516.20.98.00.17– – – – – – Susam yağı
  1516.20.98.00.18– – – – – – Hindistan cevizi yağı
  1516.20.98.00.21– – – – – – Rep yağı
  1516.20.98.00.29– – – – – – Diğerleri
  15.17Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :
  1517.10– Margarin (sıvı margarin hariç):
  1517.10.10.00.00– – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 ‘u geçen fakat % 15’i geçmeyenler
  1517.10.90.00.00– – Diğerleri
  1517.90– Diğerleri:
  1517.90.10.00.00– – Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10’u geçen fakat % 15 ‘i geçmeyenler
  – – Diğerleri:
  1517.90.91.00.00– – – Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)
  1517.90.93.00.00– – – Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
  1517.90.99.00.00– – – Diğerleri
  1518.00Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
  1518.00.10.00.00– Linoksin
  – Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış):
  1518.00.31.00.00– – Ham olanlar
  1518.00.39.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  1518.00.91.00.00– – Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
  – – Diğerleri :
  – – – Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları :
  1518.00.95.10.00– – – – Sanayide kullanılan sıvı yağlar
  1518.00.95.90.00– – – – Diğerleri
  1518.00.99.00.00– – – Diğerleri
  1520.00Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:
  1520.00.00.10.00– Ham gliserol
  1520.00.00.90.00– Diğerleri
  15.21Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
  1521.10– Bitkisel mumlar
  1521.10.00.10.00– – Ham bitkisel mumlar
  1521.10.00.90.00– – Diğerleri
  1521.90– Diğerleri:
  1521.90.10.00.00– – İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)
  – – Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
  – – – Ham olanlar
  1521.90.91.00.11– – – – Balmumu
  1521.90.91.00.19– – – – Diğer böcek mumları
  – – – Diğerleri
  1521.90.99.00.11– – – – Balmumu
  1521.90.99.00.19– – – – Diğer böcek mumları
  1522.00Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar:
  1522.00.10.00.00– Degra
  – Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenme sinden meydana gelen artıklar:
  – – Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler:
  1522.00.31.00.00– – – Sabun ham maddeleri
  1522.00.39.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  1522.00.91.00.00– – – Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri
  1522.00.99.00.00– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print