GTİP 78.01 / 78.06 (Kurşun ve Kurşundan Eşya)

  19
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  78.01İşlenmemiş kurşun:
  7801.10.00.00.00– Rafine edilmiş kurşun
  – Diğerleri:
  – – Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla olanlar :
  7801.91.00.00.11– – – Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun)
  7801.91.00.00.19– – – Diğerleri
  7801.99– – Diğerleri:
  7801.99.10.00.00– – – Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun)
  7801.99.90.00.00– – – Diğerleri
  7802.00.00.00.00Kurşun döküntü ve hurdaları
  78.04Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve ince pullar:
  – Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler:
  7804.11.00.00.00– – Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2 mm. yi geçmeyenler)
  7804.19.00.00.00– – Diğerleri
  7804.20.00.00.00– Kurşun tozları ve ince pullar
  7806.00Kurşundan diğer eşya:
  7806.00.10.00.00– Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)
  7806.00.80.00.00– Diğerleri
  image_pdfimage_print