GTİP 47.01 / 47.07 (Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton, Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar)

  19
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  4701.00Mekaniksel odun hamurları:
  4701.00.10.00.00– Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP)
  4701.00.90.00.00– Diğerleri
  4702.00.00.00.00Çözünür kimyasal odun hamuru
  47.03Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç) :
  – Beyazlatılmamış:
  4703.11.00.00.00– – İğne yapraklı ağaçlardan
  4703.19.00.00.00– – Geniş yapraklı ağaçlardan
  – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
  4703.21.00.00.00– – İğne yapraklı ağaçlardan
  4703.29.00.00.00– – Geniş yapraklı ağaçlardan
  47.04Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç):
  – Beyazlatılmamış:
  4704.11.00.00.00– – İğne yapraklı ağaçlardan
  4704.19.00.00.00– – Geniş yapraklı ağaçlardan
  – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
  4704.21.00.00.00– – İğne yapraklı ağaçlardan
  4704.29.00.00.00– – Geniş yapraklı ağaçlardan
  4705.00.00.00.00Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları
  47.06Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt veya kartondan veya diğer lifli selülozik maddelerden elde edilmiş lif hamurları:
  4706.10– Linter pamuğu hamuru
  4706.10.00.00.11– – Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru
  4706.10.00.00.12– – Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru
  4706.20.00.00.00– Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt ve kartonların liflerinin hamurları
  4706.30.00.00.00– Diğerleri (bambudan olanlar)
  – Diğerleri:
  4706.91.00.00.00– – Mekaniksel olanlar
  4706.92.00.00.00– – Kimyasal olanlar
  4706.93.00.00.00– – Mekanik veya kimyasal işlemlerin karışımından elde edilenler
  47.07Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları:
  4707.10.00.00.00– Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar
  4707.20.00.00.00– Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar
  4707.30– Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kar tondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi):
  4707.30.10.00.00– – Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar
  4707.30.90.00.00– – Diğerleri
  4707.90– Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):
  4707.90.10.00.00– – Ayıklanmamış
  4707.90.90.00.00– – Ayıklanmış
  image_pdfimage_print