28 Temmuz 2021, Çarşamba
AB Gümrük

BÖLÜM: 1 - CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

FASIL: 04 - Süt Ürünleri; Kuş Ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları; Tabii Bal; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünler

FasılNoFasıl Açıklaması
04.01Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
0401.10- Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1'i geçmeyenler:
0401.10.10.00.00- - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.10.90.00.00- - Diğerleri
0401.20- Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 'i geçen, fakat % 6' yı geçmeyenler:
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler :
0401.20.11.00.00- - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.20.19.00.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler :
0401.20.91.00.00- - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.20.99.00.00- - - Diğerleri
0401.40- İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6' yı geçen fakat %10'u geçmeyenler :
- - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.40.10.00.11- - - Süt
0401.40.10.00.12- - - Krema
- - Diğerleri
0401.40.90.00.11- - - Süt
0401.40.90.00.12- - - Krema
0401.50- İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10'u geçenler:
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçmeyenler:
0401.50.11.00.00- - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.19.00.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat % 45 'i geçmeyenler :
0401.50.31.00.00- - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.39.00.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler :
0401.50.91.00.00- - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0401.50.99.00.00- - - Diğerleri
04.02Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) :
0402.10- Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 'i geçmeyenler:
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
0402.10.11.00.00- - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
0402.10.91.00.00- - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.10.99.00.00- - - Diğerleri
- Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler:
0402.21- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler:
0402.21.11.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.21.18.00.00- - - - Diğerleri
- - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler:
0402.21.91.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.21.99.00.00- - - - Diğerleri
0402.29- - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler :
0402.29.11.00.00- - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 'u geçen özel sütler
- - - - Diğerleri:
0402.29.15.00.00- - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.29.19.00.00- - - - - Diğerleri
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler :
0402.29.91.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.29.99.00.00- - - - Diğerleri
0402.91- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- Diğerleri:
0402.91.10.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler
0402.91.30.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat % 45'i geçmeyenler:
0402.91.51.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.91.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler :
0402.91.91.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.91.99.00.00- - - - Diğerleri
0402.99- - Diğerleri:
0402.99.10.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i geçmeyenler :
0402.99.31.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.99.39.00.00- - - - Diğerleri
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler:
0402.99.91.00.00- - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0402.99.99.00.00- - - - Diğerleri
04.03YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
0403.10- Yoğurt:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içermeyenler:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.11.00.11- - - - - Yoğurt
0403.10.11.00.12- - - - - Ayran
0403.10.13.00.00- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler
0403.10.19.00.00- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.31.00.11- - - - - Yoğurt
0403.10.31.00.12- - - - - Ayran
0403.10.33.00.00- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler
0403.10.39.00.00- - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 'yı geçenler
- - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya: kakao içerenler
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0403.10.51.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.51.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0403.10.53.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.53.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
0403.10.59.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.59.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.10.91.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler
0403.10.93.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.93.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
0403.10.99.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.10.99.90.00- - - - - Diğerleri
0403.90- Diğerleri:
- - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içermeyenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.11.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0403.90.13.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0403.90.19.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - - Diğerleri:
0403.90.31.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0403.90.33.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0403.90.39.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0403.90.51.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.90.53.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler
0403.90.59.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
- - - - Diğerleri:
0403.90.61.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.90.63.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6' yı geçmeyenler
0403.90.69.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
- - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya kakao içerenler:
- - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler:
0403.90.71.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.71.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0403.90.73.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.73.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
0403.90.79.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.79.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler
0403.90.91.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat % 6'yı geçmeyenler
0403.90.93.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.93.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler
0403.90.99.10.00- - - - - İlave kakao içerenler
0403.90.99.90.00- - - - - Diğerleri
04.04Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
0404.10- Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin);
- - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
0404.10.02.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.04.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.06.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.12.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.14.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.16.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - Diğerleri :
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
0404.10.26.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.28.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.32.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.34.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.36.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.38.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - Diğerleri:
- - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
0404.10.48.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.52.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.54.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.56.00.00- - - - - İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.58.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.62.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - Diğerleri:
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçmeyenler :
0404.10.72.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.74.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.76.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
- - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler:
0404.10.78.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.10.82.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.10.84.00.00- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
0404.90- Diğerleri :
- - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler:
0404.90.21.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.90.23.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27' yi geçmeyenler
0404.90.29.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27' yi geçenler
- - Diğerleri:
0404.90.81.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
0404.90.83.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat % 27'yi geçmeyenler
0404.90.89.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler
04.05Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri :
0405.10- Tereyağı :
- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 85'i geçmeyenler :
- - - Tabii tereyağ
0405.10.11.00.00- - - - Net muhteviyatı 1 kg.'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
0405.10.19.00.00- - - - Diğerleri
0405.10.30.00.00- - - Rekombine tereyağı
0405.10.50.00.00- - - Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı
0405.10.90.00.00- - Diğerleri
0405.20- Sürülerek yenilen süt ürünleri:
0405.20.10.00.00- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan az olanlar
0405.20.30.00.00- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den az olanlar
0405.20.90.00.00- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75' den fazla fakat %80' den az olanlar
0405.90- Diğerleri :
0405.90.10.00.00- - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su miktarı ağırlık itibariyle %0,5'i geçmeyenler
0405.90.90.00.00- - Diğerleri
04.06Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
0406.10- Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler:
- - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler
0406.10.30.00.00- - - Mozerella (sıvı içinde olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
0406.10.50.00.11- - - - Taze peynir
0406.10.50.00.12- - - - Çökelek
0406.10.50.00.13- - - - Lor
0406.10.50.00.18- - - - Diğerleri
0406.10.80.00.00- - Diğerleri
0406.20- Rendelenmiş veya toz haline getirilmiş her cins peynir:
0406.20.00.10.00- - Gravyer
0406.20.00.20.00- - Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler
0406.20.00.90.00- - Diğerleri
0406.30- Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş):
0406.30.10.00.00- - Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin kullanıldığı ve Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 56' yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar
- - Diğerleri:
- - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 36' yı geçmeyenlerden:
0406.30.31.00.00- - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48'i geçmeyenler
0406.30.39.00.00- - - - Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48'i geçenler
0406.30.90.00.00- - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36' yı geçenler
0406.40- Mavi küflü peynirler ve Penicillium roqueforti ile elde edilen küf içeren diğer peynirler :
0406.40.10.00.00- - Rokfor
0406.40.50.00.00- - Gorgonzola
0406.40.90.00.00- - Diğerleri
0406.90- Diğer peynirler:
0406.90.01.00.00- - İşleme tabi tutulacak olanlar
- - Diğerleri:
0406.90.13.00.00- - - Emmentaler
- - - Gravyer, Sbrinz
0406.90.15.00.11- - - - Gravyer
0406.90.15.00.12- - - - Sbrinz
0406.90.17.00.00- - - Bergkaese, Appenzell
0406.90.18.00.00- - - Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d'or ve téte de Moine
0406.90.21.00.00- - - Çedar
0406.90.23.00.00- - - Edam
0406.90.25.00.00- - - Tilsit
0406.90.29.00.00- - - Kaşkaval
- - - Feta
- - - - Koyun veya manda sütünden olanlar (salamura içeren kaplarda veya koyun ve keçi derisinden tulumlarda)
0406.90.32.00.11- - - - - Tulum peyniri
0406.90.32.00.12- - - - - Beyaz peynir
- - - - Diğerleri
0406.90.32.00.91- - - - - Tulum peyniri
0406.90.32.00.92- - - - - Beyaz peynir
0406.90.35.00.00- - - Kefalo -Tyri
0406.90.37.00.00- - - Finlandiya
0406.90.39.00.00- - - Jarlsberg
- - - Diğerleri:
0406.90.50.00.00- - - - Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 40' ı geçmeyenler:
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47'yi geçmeyenler:
0406.90.61.00.00- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano
0406.90.63.00.00- - - - - - - Fiore sardo, pecorino
0406.90.69.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler:
0406.90.73.00.00- - - - - - - Provolone
0406.90.74.00.00- - - - - - - Maasdam
0406.90.75.00.00- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406.90.76.00.00- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö
0406.90.78.00.00- - - - - - - Gouda
0406.90.79.00.00- - - - - - - Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio
0406.90.81.00.00- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
0406.90.82.00.00- - - - - - - Camembert
0406.90.84.00.00- - - - - - - Brie
0406.90.85.00.00- - - - - - - Kefalograviera,Kasseri
- - - - - - - Diğer peynirler:
0406.90.86.00.00- - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 47'yi geçen fakat % 52'yi geçmeyenler
0406.90.89.00.00- - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 52'yi geçen fakat % 62 ' yi geçmeyenler
0406.90.92.00.00- - - - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 62'yi geçen fakat % 72'yi geçmeyenler
0406.90.93.00.00- - - - - - Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı % 72'yi geçenler
- - - - - Diğerleri
0406.90.99.00.11- - - - - - Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler
0406.90.99.00.12- - - - - - Dil peyniri
0406.90.99.00.19- - - - - - Diğerleri
0407.00Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş):
- Kuluçkalık yumurtalar:
0407.11- - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü):
0407.11.00.10.00- - - Damızlık olanlar
0407.11.00.90.00- - - Damızlık olmayanlar
0407.19- - Diğerleri:
- - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları:
- - - - Hindi veya kazlara ait olanlar:
- - - - - Damızlık olanlar
0407.19.11.10.11- - - - - - Hindi yumurtası
0407.19.11.10.19- - - - - - Diğerleri
- - - - - Damızlık olmayanlar
0407.19.11.90.11- - - - - - Hindi yumurtası
0407.19.11.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
0407.19.19.00.11- - - - - Damızlık olanlar
0407.19.19.00.19- - - - - Damızlık olmayanlar
- - - Diğerleri
- - - - Damızlk olanlar:
0407.19.90.10.11- - - - - Devekuşu yumurtaları
0407.19.90.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Damızlk olmayanlar:
0407.19.90.90.11- - - - - Devekuşu yumurtaları
0407.19.90.90.19- - - - - Diğerleri
- Diğer taze yumurtalar:
0407.21.00.00.00- - Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)
- - Diğerleri:
0407.29.10.00.00- - - Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları:
0407.29.90.00.00- - - Diğerleri
0407.90- Diğerleri:
0407.90.10.00.00- - Kümes hayvanlarının yumurtaları
0407.90.90.00.00- - Diğerleri
04.08Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,kalıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):
- Yumurta sarıları:
0408.11- - Kurutulmuş:
0408.11.20.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.11.80.00.00- - - Diğerleri
0408.19- - Diğerleri:
0408.19.20.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
- - - Diğerleri:
0408.19.81.00.00- - - - Sıvı halde
0408.19.89.00.00- - - - Dondurulmuş
0408.91- - Kurutulmuş:
- Diğerleri:
0408.91.20.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.91.80.00.00- - - Diğerleri
0408.99- - Diğerleri:
0408.99.20.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar
0408.99.80.00.00- - - Diğerleri
0409.00Tabii bal :
0409.00.00.00.11- Petek bal
0409.00.00.00.12- Süzme bal
0410.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler
0410.00.00.00.11- Kablumbağa yumurtaları
0410.00.00.00.12- Salyangoz kabuğu unu
0410.00.00.00.13- Arı sütü
0410.00.00.00.19- Diğerleri