GTİP 68.01 / 68.15 (Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika veya Benzeri Maddelerden Eşya)

  22
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  6801.00.00.00.00Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç)
  68.02Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
  6802.10– Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın) (en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm. den az olan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
  6802.10.00.10.00– – Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar
  – -Diğerleri
  6802.10.00.90.11– – – Kalkerli taşlardan veya su mermerinden
  6802.10.00.90.19– – – Diğerleri
  – Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar):
  6802.21– – Mermer, traverten ve su mermeri
  6802.21.00.00.11– – – Yontulmuş veya kesilmiş mermer
  6802.21.00.00.12– – – Yontulmuş veya kesilmiş traverten
  6802.21.00.00.13– – – Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri
  6802.21.00.00.19– – – Diğerleri
  6802.23.00.00.00– – Granit
  6802.29– – Diğer taşlar
  6802.29.00.10.00– – – Diğer kalkerli taşlar
  6802.29.00.90.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  6802.91– – Mermer, traverten ve su mermeri :
  6802.91.00.00.11– – – Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları
  6802.91.00.00.19– – – Diğerleri
  6802.92.00.00.00– – Diğer kalkerli taşlar
  6802.93– – Granit:
  6802.93.10.00.00– – – Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
  6802.93.90.00.00– – – Diğerleri
  6802.99– – Diğer taşlar:
  6802.99.10.00.00– – – Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
  6802.99.90.00.00– – – Diğerleri
  6803.00İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya
  6803.00.10.00.00– Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar
  6803.00.90.00.00– Diğerleri
  68.04Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kesme işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden parçalar ile birlikte olsun olmasın):
  6804.10– Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları ve diğer öğütücü taşlar
  6804.10.00.00.11– – Değirmen taşları
  6804.10.00.00.19– – Diğerleri
  – Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:
  6804.21– – Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan
  6804.21.00.00.11– – – Bileği taşları
  6804.21.00.00.12– – – Matkap uçları
  6804.21.00.00.19– – – Diğerleri
  6804.22– – Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten:
  – – – Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):
  – – – – Sentetik veya suni reçinelerden:
  6804.22.12.00.00– – – – – Takviye edilmemiş
  6804.22.18.00.00– – – – – Takviye edilmiş
  6804.22.30.00.00– – – – Seramikten veya silikattan
  6804.22.50.00.00– – – – Diğer maddelerden
  6804.22.90.00.00– – – Diğerleri
  6804.23– – Tabii taşlardan
  6804.23.00.00.11– – – Matkap uçları
  6804.23.00.00.12– – – Traş bıçakları için bileme taşları
  6804.23.00.00.19– – – Diğerleri
  6804.30– El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar
  6804.30.00.00.11– – Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar
  6804.30.00.00.19– – Diğerleri
  68.05Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi dokumaya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer maddelerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) :
  6805.10.00.00.00– Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar
  6805.20.00.00.00– Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar
  6805.30.00.00.00– Mesnedi diğer maddelerden olanlar
  68.06Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11 veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):
  6806.10– Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, yaprak ve rulo halinde) :
  6806.10.00.00.11– – Dökme seramik elyaf
  6806.10.00.00.12– – Seramik elyaf battaniye
  6806.10.00.00.19– – Diğerleri
  6806.20– Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil):
  6806.20.10.00.00– – Genleştirilmiş kil
  – – Diğerleri
  6806.20.90.00.12– – – Genleştirilmiş perlitten blok ürünler
  6806.20.90.00.13– – – Genleştirilmiş perlitten harçlar
  6806.20.90.00.18– – – Diğerleri
  6806.90– Diğerleri
  6806.90.00.00.11– – Soğuk tandiş plakaları
  6806.90.00.00.19– – Diğerleri
  68.07Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi):
  6807.10.00.00.00– Rulo halinde
  6807.90.00.00.00– Diğerleri
  6808.00.00.00.00Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)
  68.09Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:
  – Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edilmemiş):
  6809.11.00.00.00– – Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar
  6809.19.00.00.00– – Diğerleri
  6809.90.00.00.00– Diğer eşya
  68.10Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın):
  – Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:
  6810.11– – İnşaat için bloklar ve levhalar :
  6810.11.10.00.00– – – Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar
  – – – Diğerleri
  6810.11.90.00.11– – – – Suni mermerden olanlar
  6810.11.90.00.19– – – – Diğerleri
  6810.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer eşya:
  6810.91.00.00.00– – İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları
  6810.99– – Diğerleri
  6810.99.00.00.11– – – Betondan bordür taşları
  6810.99.00.00.19– – – Diğerleri
  68.11Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:
  6811.40.00.00.00– Amyant içerenler
  – Amyant içermeyenler:
  6811.81.00.00.00– – Oluklu levhalar
  6811.82.00.00.00– – Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya
  6811.89.00.00.00– – Diğer eşya
  68.12İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan eşya (iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, contalar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozisyonları hariç):
  6812.80– Krisidolitten olanlar:
  6812.80.10.00.00– – İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar
  – – Diğerleri:
  6812.80.90.10.00– – – İplikler
  6812.80.90.20.00– – – Dokunmuş veya örme mensucat
  6812.80.90.90.00– – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  6812.91.00.00.00– – Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar
  6812.92.00.00.00– – Kağıt, cilt kartonu ve keçe
  6812.93.00.00.00– – Sıkıştırılmış amyant lif contalar ( yaprak veya rulo halinde)
  6812.99– – Diğerleri:
  – – – İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar :
  6812.99.10.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  6812.99.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  6812.99.90.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  6812.99.90.20.00– – – – İplikler
  6812.99.90.30.00– – – – Dokunmuş veya örme mensucat
  6812.99.90.90.00– – – – Diğerleri
  68.13Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar, rulolar, şeritler, segmanlar, diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):
  6813.20– Amyant içerenler:
  – – Fren balataları ve yastıkları:
  6813.20.00.21.00– – – Fren balataları
  6813.20.00.29.00– – – Diğerleri
  6813.20.00.90.00– – Diğerleri
  – Amyant içermeyenler:
  6813.81– – Fren balataları ve yastıkları:
  6813.81.00.10.00– – – Fren balataları
  6813.81.00.90.00– – – Diğerleri
  6813.89.00.00.00– – Diğerleri
  68.14İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
  6814.10.00.00.00– Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın)
  6814.90.00.00.00– Diğerleri
  68.15Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon elyaftan eşya ve turbdan eşya dahil):
  6815.10– Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç):
  6815.10.10.00.00– – Karbon elyaf ve karbon elyaftan eşya
  6815.10.90.00.00– – Diğerleri
  6815.20.00.00.00– Turbadan eşya
  – Diğer eşya:
  6815.91– – Magnezit, dolomit veya kromit içerenler
  6815.91.00.00.11– – – Pişirilmemiş kromit tuğlası
  6815.91.00.00.19– – – Diğerleri
  6815.99.00.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print